Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Összefoglalás

Összefoglalás

Fogalmak

Asszociációs mérőszám

PRE (proportional reduction of error), hibavalószínűség aránylagos csökkenésének elve

Aszimmetrikus / szimmetrikus asszociációs mérőszám

Érzékenység a függetlenségre

Azonos / fordított sorrendű párok

Asszociációs mérőszámok és tulajdonságaik

Nominális / nominális

Lambda (aszimmetrikus, 0 +1, nem érzékeny a függetlenségre)

Rogoff hányados (szimmetrikus, változó intervallumú)

Esélyhányados (szimmetrikus,0 + , variációsan független)

Ordinális/ordinális

Gamma (szimmetrikus, -1 +1)

Somer féle d (asszimmetrikus, -1 +1)

Spearman (rang) korreláció (szimmetrikus, -1 +1)

Példa önálló feldolgozáshoz

A következőkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan függ össze az embereknek a nemzeti identitásról alkotott képe az országukhoz fűződő kapcsolatuk erősségével. Két ország összehasonlítására van lehetőség: Magyarország és Nagybritannia (az adatok az ISSP Nemzeti identitással kapcsolatos kutatásából származnak).

Feladatok:

1. Jelöljünk meg függő és független változót! Indokoljuk a választást!

2. Elemezzük a megfelelő százalékolás alapján az összefüggéseket!

3. Használjunk asszociációs mérőszámo(ka)t! Indokoljuk a választást!

Nagybritannia:

Kep130

Magyarország

Kep131

Változók:

Milyen közel érzi magát az országhoz, ahol lakik? (How close feel to: country)

Nagyon közel (very close)

Közel (close)

Nem nagyon közel (not very close)

Mennyire fontos a britség/magyarság szempontjából az, hogy valaki az országban született? (Important: born in (Rs country)

Nagyon fontos (very important)

Elég fontos (fairly important)

Nem nagyon fontos (not very important)

Asszociációs mérőszámok értékei:

Nagybritannia

Kep132
Kep133

Magyarország

Kep134
Kep135