Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Ábrázolás

Ábrázolás

Emlékezzünk vissza arra, hogy az alacsony mérési szintű változók esetén az együttes eloszlást jól vizsgálhattuk kereszttáblák segítségével. Működik-e ez a módszer a magas mérési szintű változók esetén is?

Nézzük meg például az életkor és a jövedelem együttes eloszlását Magyarországon 1995-ben

Úgy tűnik több okból sem célszerű a kereszttáblás ábrázolás:

 • a tábla áttekinthetetlenül nagy lesz

 • sok az esethiányos cella

 • cellánként túl alacsony az esetszám

 • összességében nem tudunk válaszolni az előbb feltett kérdésekre

Célszerűbb valamilyen ábrát használni az adatok első áttekintéséhez, értékeléséhez.

Ezt az ábrát pontdiagramnak vagy angolul scatterplot-nak nevezzük.

Első áttekintés előtt néhány szokásos jelölés:

y (függőleges) tengely: ha értelmezhető, akkor általában a függő változó

x (vízszintes) tengely: ha értelmezhető, akkor általában a független változó

Minden egyes pont (itt négyzet) egy esetet jelöl.

Mit olvashatunk le az ábrából?

 • a változók terjedelmét (minimumát és maximumát) a két tengely mentén

 • az összefüggés tendenciáit (hiányát/meglétét, irányát, alakját(!))

 • kiugró (a tendenciától eltérő) esetek meglétét vagy hiányát (erről később részletesen lesz szó)

A kapcsolat jellemzéséhez meg kell állapítanunk, hogy látunk-e valamilyen összefüggést a két változó között az együttes eloszlás alapján.

Ismételjük át két változó összefüggésének / függetlenségének fogalmát!

Alacsony mérési szintű változó esetén ezt a definíciót adtuk:

 • Azt mondjuk, hogy kapcsolat van a két változó között, ha a függő változó eloszlása más és más a független változó különböző kategóriáin belül nézve.

 • Két változó függetlensége esetén a függő változó eloszlása azonos a független változó különböző kategóriáin belül.

(Amennyiben nem különböztetünk meg függő és független változót akkor az egyik, illetve másik változó kifejzés használható)

Megjegyzés: a függetlenség mindig szimmetrikus tulajdonság, azaz az függő-független szerepek felcserélése esetén nem változhat meg az, hogy két konkrét változó (jelenség) összefügg-e.

Magas mérési szint esetén a függetlenséget így definiálhatjuk:

 • A függő változó feltételes eloszlása (azaz az eloszlás, ha a független változó konkrét értéket vesz fel) azonos a független változóra, mint feltételre nézve.

 • Kevésbé precízen (nekünk most elég lesz ez is): a független változó bármely értékénél a függő változó hasonló értékeket vesz fel.

Lássuk ismét a korábbi ábránkat az életkor és a jövedelem összefüggéséről! Független-e a két változó?

Nézzük ugyanezt az adatot olyan módon, hogy most a 150 000 Ft feletti, illetve 0 Ft-os jövedelmeket nem tekintjük!

Most egy kicsit tisztábban látjuk, hogy a két változó nem független egymástól. Hogyan lehetne jellemezni a két változó kapcsolatát?