Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Összefoglalás

Összefoglalás

Ebben a fejezetben használt fogalmak:

  • Pontdiagram

  • Determinisztikus / sztochasztikus összefüggés

  • Lineáris kapcsolat

  • Nem lineáris kapcsolat

  • Lineáris regresszió

Asszociációs mérőszámok (két magas mérési szintű változó):

Regeressziós b

(aszimmetrikus, függetlenség esetén 0, jelöli az irányt, szórásfüggő)

Determinációs együttható (r2)

(szimmetrikus, függetlenség estén 0, nem jelöli az irányt, szórásfüggetlen)

Kovariancia

(szimmetrikus, függetlenség esetén 0, jelöli az irányt, szórásfüggő)

Pearson (szorzatmomentum) korreláció

(szimmetrikus, függetlenség esetén 0, -1 - +1, szórásfüggetlen)