Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

11. fejezet - XI. Előadás: Társadalmi jelzőszámok, indikátorok

11. fejezet - XI. Előadás: Társadalmi jelzőszámok, indikátorok

Bevezetés

Társadalmi indikátor definíciói és elvárások

Indikátorok és indikátorrendszerek típusai

Kompozit indexek és a Human Development Index

Szegénységi mutatók

Bevezetés

Miért van szükségünk társadalmi indikátorokra?

Milyen területeken ismerünk ilyet?

Hogyan definiálnánk a társadalmi indikátor fogalmát?

Az eddigiek során olyan mutatókkal ismerkedtünk meg, amelyek alapvetően valamilyen matematikai tulajdonságot jellemeztek (eloszlások, középértékek, szóródási mutatók, a változók közötti kapcsolat mutatószámai). Ezeknek a mutatószámoknak igyekeztünk valamilyen társadalomtudományi jelentést találni. Ebben a fejezetben fordított lesz a helyzet. Olyan mutatókat, társadalmi indikátorokat ismerünk meg, amelyek valamilyen társadalomtudományi koncepciót tükröznek (a statisztikai alapokra, amelyekkel már korábban megismerkedtünk, csak utalni fogunk).

Felhszanált irodalom:

Noll, Heinz-Herbert. Social Indicators and Quality of Life Research: Background, Achievements and Current Trends. In: Genov, Nicolai Ed. (2002) Advances in Sociological Knowledge over Half a Century. Paris: International Social Science Council.

György, Lengyel. Indikátorok és elemzések. Műhelytanulmányok a társadalmi jelzőszámok témaköréből Budapest,. 2002,. BKÁE.

Erzsébet, Bukodi. Társadalmi jelzőszámok – elméletek és megközelítések. Szociológiai Szemle tematikus száma 2001/2 (Tematikus szám a társadalmi jelzőszámokról).

P. M., Hauser. (1975). Social Statistics in Use. New York: Russel Sage.

R. V., Horn. (1993). Statistical Indicators for the Economic and Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

R., Stone. (1975). Towards a System of Social and Demographic Statistics. New York: UN.