Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Néhány jövedelemeloszlással és szegénységgel kapcsolatos indikátor

Néhány jövedelemeloszlással és szegénységgel kapcsolatos indikátor

Az említett erőforrás típusú indikátor rendszerek egyik legfontosabb eleme a jövedelemmel kapcsolatos indikátorok csoportja.

Milyen problémákat vet föl a jövedelem mérése?

- az egy főre eső jövedelem problémája (a háztartásnagyság és a költségek nem egyenletesen nőnek)

- a jövedelemszint változása, infláció

Az itt bemutatásra kerülő indikátorok objektív és relatív mérőszámok: a vizsgált csoport jövedelemeloszlását mutatják be.

Jövedelemeloszlás mérőszámai és értelmezésük

Decilis-határ mutatók

P10: a legalsó decilis felső töréspontja a mediánhoz tartozó jövedelem százalékában

P90: a legfelső decilis alsó töréspontja a mediánhoz tartozó jövedelem százalékában

P90/P10

Miért a mediánt használjuk?

Mit jelentenek?

Néhány jellemző érték:

1987

1992

1996

2001

P10

61

60

48

50

P90

173

183

191

184

P90/P10

2,81

3,07

3,95

3,68

Mit jelentenek ezek az adatok?

Értelmezzük a változást!

Összjövedelem mutatók

S1: az összjövedelmen belül az első decilishez tartozók összjövedelmének aránya

Sn: az összjövedelmen belül az n-ik decilishez tartozók összjövedelmének aránya

1987

1992

1996

2000

S1

4,5

3,8

3,2

3,3

S5+S6

17,9

17,4

17,5

17,3

S10

20,9

22,7

24,3

24,8

S10/S1

4,6

6,0

7,5

7,7

Mit állapíthatunk meg a mutatókból?

Mit jelentenek ez a mutatók az előbbiekhez képest?

Komplex mutató

Éltető-Frigyes index: az átlag feletti és az átlag alatti jövedelmek hányadosa

Gini index: lásd korábban.

1987

1992

1996

2000

Gini-index

0,244

0,266

0,3

0,304

Éltető-Frigyes index

2,0

2,13

2,32

2,37

Szegénységi mutatók

A legkülönbözöbb értékek szerepelnek a médiában a szegénység mértékére vonatkozóan. Hogyan definiálhatjuk a szegénységet?

Problémák:

  • relatív és abszolút szegénység – szegénységi küszöb: a szegénység értelmezhető egyfelől egy társadalmi norma alapján (olyan jövedelem el nem érése, amely szükséges lenne az adott társadalomban a minimális életfeltételek megteremtéséhez), másrészt összehasonlítva a társadalom többi tagjának jövedelmével (az adott társadalomban a legalacsonyabb jövedelműek)

  • szegények homogenitásának problémája: a szegények csoportja sem egységes, nem mindegy, hogy mekkorák az egyenlőtlenségek ezen a csoporton belül)

  • szegénység mértéke: a szegénység mértéke (szegények aránya a társadalomban) azon múlik, hogy hogyan definiáltuk a szegénységet

Megoldási lehetőségek: néhány relatív szegénységi mutató

Relatív szegénységi küszöb definíciók:

  • medián fele

  • átlagjövedelem fele

  • kvintilis határ

Szegénységi ráta: az adott szegénységi küszöb definíció szerint szegények aránya a vizsgált populációban.

Adatok:

1991/1992

1996/1997

2000/2001

Szegénységi-ráta

Medián fele

10,2

12,4

10,3

Átlag fele

12,8

17,8

14,4

Kvintilis határ

20

20

20

Szegénységi rés-arány

Szegénységi rés-arány: szegények átlagjövedelme a szegénységi küszöb százalékában.

Adatok:

Szegénységi küszöb:

1991/1992

1996/1997

2000/2001

Medián fele

31,3

32,6

26,8

Átlag fele

33,2

31,1

27,3

Kvintilis határ

30,9

30,8

26,7

Mit jelent ez a mutató ?

Szegénységi deficit

Szegénységi deficit: a nem szegények összjövedelmének százalékaként az az összeg, amivel a szegénységi küszöbig emelhető a szegények jövedelme

Néhány adat:

Szegénységi deficit:

1991/1992

1996/1997

2000/2001

Medián fele

1,4

1,8

1,2

Átlag fele

2,2

3,0

2,1

Kvintilis határ

3,8

3,5

3,3

Értelmezzük az adatokat a definíció segítségével!