Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Társadalomstatisztika

Társadalomstatisztika

Németh, Renáta

Simon, Dávid

2011


Tartalom

Bevezetés
1. I. előadás
Tematika
Mi a társadalomstatisztika? Miért kell nekünk?
Mi a statisztika?
Interpretációs csapda I: Ökológiai tévkövetkeztetés
Interpretációs csapda III: Egy csoportra érvényes megállapítás előjele megfordulhat a csoport kettébontásával (Simpson paradoxon)
Hogyan érvelhet az újságíró?
Miért kell nekünk társadalomstatisztika? Folytatás
2. II. előadás
A statisztika szerepe a társadalomkutatásban
Társadalomstatisztikai alapfogalmak
Mérési szintek
Folytonos / diszkrét változók
Ok-okozat vagy együttjárás?
Minta és populáció
Az ISSP
3. III. előadás
Magas mérési szintű változók gyakorisági táblája
Kumulatív eloszlás
Hányadosok, arányszámok
4. IV. előadás
Motiváció
Oszlopdiagram (bar chart)
Hisztogram (histogram)
Gyakorisági poligon (frequency polygon)
Tő-és-levél ábra (stem and leaf plot)
A GINI-index változása, 1989-1997
Hogyan csalhatunk az ábrákkal?
A GINI-index változása, 1989-1997
A skálázás megváltoztatása
Kezdőpont-megválasztás
Félrevezető térbeli grafikonok
„Helyes ábrák”
5. V. előadás
Centrális tendencia mutatók
Módusz
Medián
A medián megtalálása rendezett adatok esetében (kis mintaelemszám)
A medián megtalálása a gyakorisági megoszlás ismeretében (nagy mintaelemszám)
Percentilisek (ismétlés)
Átlag
Az átlag tulajdonságai
6. VI. előadás
Bevezetés
A Kvalitatív Változékonyság Indexe (KVI)
Doboz ábra (box-plot)
Speciális szóródási mutatók
Gini együttható, Lorenz-görbe
7. VII. előadás
Bevezetés
Kereszttábla (kontingenciatábla)
Független és függő változók
Kereszttábla: elnevezések
A kapcsolat megléte
A kapcsolat erőssége
A kapcsolat iránya
Kontrollálás: további változó bevonása
A „látszólagos” kapcsolat
A „közbejövő” kapcsolat
A hatásmódosítás
A kontrollálás korlátai
8. VIII. előadás
Bevezetés
Hibavalószínűség aránylagos csökkenésének elve (PRE, proportional reduction of error)
Lambda tulajdonságai
Nominális változók egyéb asszociációs mérőszámai
Ordinális változók asszociációs mérőszámai
Összefoglalás
9. Asszociációs mérőszámok: magas mérési szint
Bevezetés
Együttes eloszlás
Ábrázolás
Lineáris kapcsolat
Mit jelent az y-tengely metszéspont (intercept)?
Nemlineáris kapcsolat
Determinisztikus/sztochasztikus kapcsolat
A legjobban illeszkedő egyenes megtalálása (lineáris regresszió)
Magyarázat:
b tulajdonságai:
Az egyenes illeszkedésének mértéke: r2 (determinációs együttható)
Kovariancia, (Pearson-) korreláció
Esetek amikor a korreláció és a lineáris regresszió nem használható
Összefoglalás
10. X. Előadás: Eloszlások
Tematika
Bevezetés
A normális eloszlás tulajdonságai
A görbe alatti terület
Transzformáció: standard normálisból bármilyen normális eloszlás, normális eloszlásból standard normális eloszlás (standardizálás)
A standard normális eloszlástáblázat
Lognormális eloszlás
Mikor találkozunk a gyakorlatban normális eloszlású változókkal?
További eloszlások
11. XI. Előadás: Társadalmi jelzőszámok, indikátorok
Bevezetés
A társadalmi indikátor definíciója és elvárások az indikátorokkal szemben
Indikátorok és indikátorrendszerek típusai
Életminőség megközelítés
Kompozit indexek: Human Development Index
A HDI kiszámítása: jövedelmi rész
A HDI kiszámítása: élettartam rész
A HDI kiszámítása: oktatási rész
A HDI kiszámítása: a teljes mutató
A HDI értéke 2010-ben néhány országban
Néhány jövedelemeloszlással és szegénységgel kapcsolatos indikátor
Jövedelemeloszlás mérőszámai és értelmezésük
Szegénységi mutatók
Felhszanált irodalom: