Ugrás a tartalomhoz

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai; Szöveggyűjtemény

Nyírády Adrienn (szerk)

Budapesti Corvinus Egyetem

Az egy főre számított adatok használatában rejlő problémák

Az egy főre számított adatok használatában rejlő problémák

Az egy főre jutó fogyasztási becslések használata óvatosságot igényel. A mutatóval kapcsolatos problémák három csoportba sorolhatók: mi az, amit a mutató nem mér, mi az aminek mérésére nem alkalmas, és végül, mennyire megbízható adatokon alapul a számítása. Ezeket a problémákat, valamint a lehetséges megoldási stratégiákat foglaltuk össze a lenti táblázatban.

2.1. táblázat - Az egy főre jutó alkoholfogyasztásra vonatkozó becslések pontosságátgyengítő tényezők

Tényező

Hatás

Kiküszöbölése

„Feketén” előállítás

Figyelmen kívül hagyása az egy felnőttre jutó fogyasztás alulbecslését okozhatja

Rendszeres időközönként kérdőíves felmérés a nem hivatalosan előállított alkohol fogyasztásának becslésére. Az „egy felnőttre jutó alkoholfogyasztás” képletének számlálójához kell hozzáadni

Turisták által belföldön fogyasztott alkohol

Kihagyása a hazai fogyasztás túlbecsléséhez, a turisták országában a fogyasztás alulbecsléséhez vezethet

I. A képlet nevezőjének korrigálása a turisták adott évi becsült számának hozzáadásával, vagy II. A képlet számlálójának korrigálása a turisták által belföldön fogyasztott alkohol mennyiségének (ez pl. a turistáknak szánt italok megjelölésével vagy megadóztatásával becsülhető) levonásával

Hazaiak által külföldön fogyasztott alkohol

Kihagyása a hazai fogyasztás alulbecsléséhez vezethet.

Országos kérdőívekben rákérdezni a külföldön fogyasztott alkohol mennyiségére és a fogyasztás gyakoriságára. Ezt a számot a képlet számlálójához kell hozzáadni.

Készletfelhalmozás

A hazai fogyasztás negatív előjelűvé válhat, ha adott évben az export mennyisége meghaladja az import és a hazai termelés összegét.

A képlet számlálójához kell hozzáadni az év elején, illetve az év végén rendelkezésre álló készletek különbségét.

Hulladék és kiömlés

A hazai fogyasztás túlbecslését okozhatja.

Ezek becslésére irányuló kérdés beiktatása a kérdőíves vizsgálatokba.

Csempészet

Figyelmen kívül hagyása a hazai fogyasztás alulbecsléséhez vezethet.

Rendészeti szervek és az adóhatóság adatai alapján becsülhető az országba csempészett alkohol mennyisége, amit a képlet számlálójához kell hozzáadni.

Vámmentes kereskedelem

Kihagyása a hazai fogyasztás alulbecslését okozhatja.

A vámmentesen vásárolt alkoholok fogyasztásának mennyiségére és gyakoriságára vonatkozó kérdések alapján becsülhető; a képlet számlálóját növeli.

Különbségek az italok erősségében

A tiszta szeszben kifejezett fogyasztás pontatlan becslését okozhatja

A hazai alkoholpiac részesedési adatai alapján az egyes italfajták, illetve a fontosabb alkategóriák alkohol erősségének középértékét kell megbecsülni.