Ugrás a tartalomhoz

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai; Szöveggyűjtemény

Nyírády Adrienn (szerk)

Budapesti Corvinus Egyetem

Szociális következmények

Szociális következmények

Hagyományosan elkülönítve kezelik az alkohol-fogyasztással összefüggő problémákat, melyek az abúzust és a függőséget (korábban alkoholizmust) fedik, és a szociális problémákat, melyeket az alkohol-fogyasztók észlelnek a fogyasztás következményeként (pl. házastárssal/rokonokkal/barátokkal való problémák, munkahelyi gondok, problémák a rendőrséggel, pénzügyi nehézségek, agresszió). Ezeket számos módon osztályozzák, például „belülről fakadó és kívülről jövő” problémák (Bloomfield és társai 2010 ), „belső és külső” problémák (Plant és társai 2000 ), „problémák az ivás következményeként” vagy „megrögzött ivás” (Mulford, Miller 1960 ), „függőség és következmények” (Hilton 1991 ), „személyes következmények” és „szociális következmények” (Rootman, Moser 1985 ). Minden dichotómia a probléma személyes és a társas dimenziójára reflektál. Legalább két kutatás azt mutatta ugyanakkor, hogy a pszichometriai elemzés során, mikor a kérdések dimenziókra bonthatóságának bizonyítékát keresték, a kutatók egy főkomponenst találtak minden kérdéshez (Wicki és társai 2009 , Gmel és társai 2000 ). Statisztikai szempontból ezért minden alkoholfogyasztással összefüggő probléma látszólag egyetlen dimenzióba tartozik, még akkor is, ha a kutatók szeretnék azokat elméleti vagy konceptuális alapon szétválasztani.

Ebben az áttekintésben a korábbi kategorizáló megközelítés került alkalmazásra, ezért ez a rész most azzal foglalkozik, amit külsőnek vagy extrinzik problémáknak neveznek, azaz melyek a társas kapcsolatokban nyilvánulnak meg. Ahogy Room (2000 ) megjegyezte, nincs igazi egyetértés vagy standard eszköz az alkoholfogyasztás szociális következményeinek mérése terén, melyeket ma összefoglalóan „társadalmi károknak” nevezünk. Room definíciója szerint a társadalmi kár „észlelt teljesítmény-romlás vagy sikertelenség a főbb szociális szerepek teljesítésében, úgy mint: családtag, dolgozó, barát vagy szomszéd, vagy a nyilvános viselkedés tekintetében” (Room 2000 p. 94 ). Megjegyzi továbbá, hogy az elmúlt fél évszázadban az ezen területekre vonatkozó kérdések száma változott, míg a problématerületek száma állandó maradt. Általánosságban az elmúlt négy évtizedben feltett kérdések a következő területekre vonatkoztak: problémák a házastárssal, rokonokkal, szomszédokkal és barátokkal, munkahelyen vagy a rendőrséggel, valamint agresszió, ellenséges magatartás és pénzügyi gondok. Ugyanakkor, a problémák csak egy bizonyos „intenzitáson” túl mérhetők. Room (Room 2000, p.106 ) a következő szinteket különbözteti meg, a legsúlyosabbtól indulva:

  1. mások által jelentett konkrét cselekedetek, válaszként a válaszadó alkoholfogyasztására

  2. utalás arra, hogy szóvá tették, vagy kontrollálni próbálták alkoholfogyasztását

  3. egy adott területen észlelt problémát a válaszadó az alkoholfogyasztásának tulajdonítja

  4. a válaszadó viselkedése alkoholfogyasztása során problémás

Room kategóriáinak megfelelően, a következő táblázat példákon keresztül mutatja be, hogy az élet különböző területeire vonatkozó kérdések – az intenzitás különböző fokain –  hogyan manifesztálódnak. Megjegyzendő, hogy a kérdések egy része hipotetikus, nem olyan kérdőívben szereplő kérdés, amely empirikus vagy pszichometriai szempontból ellenőrzésre került volna.

4.6. táblázat - A szociális következmények területeinek áttekintése

 

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

Területek

Konkrét cselekedetek

Szóváltás, kontrollálási kísérletek

Életvezetési problémák általában

A válaszadó problémás viselkedése alkoholfogyasztás során

Házastárs

A feleségem elhagyott, mert ittam.

A feleségem megfenyegetett, hogy elhagy, mert iszom.

Az alkoholfogyasztásom ártott a házasságomnak.

Majdnem lefeküdtem egy másik nővel a feleségem születésnapi buliján.

Rokonok

A rokonok nem állnak szóba velem többé, mert iszom.

Egy rokonom azt mondta, hogy igyak kevesebbet.

Az alkoholfogyasztásom károsan befolyásolta a kapcsolatomat a rokonaimmal.

Néhány ital után rátámadtam az anyósomra.

Barátok és szomszédok

Egy barátság véget ért amiatt, hogy ittam.

Egy barátom azt tanácsolta, hogy igyak kevesebbet.

Az alkoholfogyasztásom károsan befolyásolta egy baráti kapcsolatomat.

Erőszakos, durva dolgokat mondtam valakinek/egy barátnak mikor ittam.

Munka

Az ivás miatt elveszítettem a munkámat.

Munkatársaim azt tanácsolták, hogy igyak kevesebbet.

Az alkohol-fogyasztásom károsan befolyásolta munkahelyi előmenetelemet vagy akadályozta egy jobb állás megszerzését.

Ki kellett vennem egy nap betegszabadságot az ivás után.

Rendőrség

Letartóztattak, mert ittam.

Egy rendőr kérdőre vont vagy figyelmeztetett az ivás miatt.

Összeütközésbe keveredtem a törvénnyel az ivás miatt.

Szerencsémre nem állítottak meg a rendőrök mikor részegen vezettem, mert el voltak foglalva egy másik sofőrrel.

Agresszió /ellenséges viselkedés

Verekedésbe keveredtem, mikor ittam. Agresszív vagy mogorva voltam, amikor ittam.

Egy pultos azzal fenyegetett, hogy hívja a rendőröket, ha legközelebb nem tudok viselkedni.

Erőszakosan viselkedtem, amikor ittam.

Néhány ital után majdnem megütöttem a kisgyermekemet.

Anyagiak

El kellett adnom az ékszereimet, hogy kifizessem az adósságaimat, amit az ital miatt szedtem össze.

Üzlettársam azt tanácsolta, hogy igyak kevesebbet.

Az alkohol-fogyasztásom károsan befolyásolta a pénzügyeimet.

Elittam az új TV-re félretett pénzt.