Ugrás a tartalomhoz

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai; Szöveggyűjtemény

Nyírády Adrienn (szerk)

Budapesti Corvinus Egyetem

Alkoholnak tulajdonított problémák

Alkoholnak tulajdonított problémák

A szociális következményekkel foglalkozó kérdések kapcsán felmerül a problémák és az alkoholfogyasztás közötti összefüggések körüli vita, melyet érdemes röviden megemlíteni. Egyesek szerint, csak az alkohol-epidemiológiában feltételeznek eleve közvetlen összefüggést a mérni kívánt veszélyeztető tényezők (alkoholfogyasztás) és a következmények között (Room 2000 , Rehm, Gmel 1999 ). Ez azt jelenti, hogy a legtöbb, a szociális következményekre vonatkozó kérdés felteszi, hogy a kár az alkoholfogyasztás miatt következett-e be. Ez az epidemiológiai kutatások számára problematikus, mert ott a veszélyeztető tényezőket és a kimeneteket két különálló egységként kellene kezelni. A közelmúltban Gmel és munkatársai (2010 ) azt találták, hogy kevesebb saját fogyasztáshoz kötődő problémát jelentenek, mintha csak általában az alkoholhoz köthető problémát (AAF) kérdeznek. Bár a vita évek óta tart, nem sikerült megegyezni arról, hogy töröljék-e a problémák alkoholnak tulajdonítását (alkohol attribúciót) az alkohol-fogyasztás káros következményeire vonatkozó kérdésekből. Ezt a témát nem részletezzük a továbbiakban, de az olvasónak tekintetbe kell vennie a tulajdonítás és az összefüggés elemzése körüli kérdéseket. További megfontolás tárgyát képezik az alkoholfogyasztás időtartamára (mint veszélyeztető tényezőre) és az alkohol-fogyasztással összefüggő problémák (mint következmények) (Gmel és társai 2000 ) megjelenésére vonatkozó kérdések. Az alkoholfogyasztásnak természetesen meg kell előznie a problémák kialakulását. A legtöbb vizsgálat azonban ugyanazt az időintervallumot alkalmazza mindkét változó esetében – általában az egy éves időtartamot (Dawson 2003 ). Ennél rövidebb időintervallum valószínűleg túl rövid a problémák jelenlétének vizsgálata szempontjából.