Ugrás a tartalomhoz

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai; Szöveggyűjtemény

Nyírády Adrienn (szerk)

Budapesti Corvinus Egyetem

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai

A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai

Szöveggyűjtemény

Nyírády, Adrienn

Nyírády, Adrienn

Szerkesztette 

Elekes, Zsuzsanna

Lektorálta 

A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043 "A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében (SZOCMEG)" projekt keretében


Tartalom

1. 1. Adatból indikátor
Mitől indikátor?
Indikátorok a drogepidemiológiában
Az indikátorok szerepe a stratégia-alkotásban
Drogepidemiológia Európában: a gyökerek
Korai példák
Az európai együttműködés kezdetei
Európai eredmények az 1980-as években
Pompidou Csoport
Módszertani korlátok
Irodalomjegyzék:
2. 2. Az egy főre jutó alkoholfogyasztás becslése
Definíciók
Az alkoholfogyasztás kiszámításához használt adatforrások
Az egy főre jutó alkoholfogyasztás becslése és a kérdőíves adatgyűjtés
Az egy főre számított adatok használatában rejlő problémák
Amit az egy főre jutó alkoholfogyasztás mutatója nem mér
Egy főre jutó alkoholfogyasztás, ivási mintázatok és a magas kockázatokkal járó ivás
Adatokkal és feltevésekkel kapcsolatos problémák
Irodalomjegyzék:
3. 3. Hogyan képezhetők indikátorok az alkohol okozta ártalmak mérésére egészségügyi, rendőrségi és más hivatalos statisztikákból
Az esetazonosítás problematikája
Kreatív megoldások
Halálozási statisztikák, valamint sérülések és betegségek adatainak használata alkohol okozta ártalmak indikátorainak képzéséhez
Az oksági arány módszere az alkohol okozta morbiditás és mortalitás számszerűsítéséhez
Alkohol okozta ártalmak népességen belüli arányainak számítása
Absztinencia vagy alacsony kockázatú fogyasztás, mint a relatív kockázat becslésének alapja
Az alkohol okozta ártalmak mérésére szolgáló összetett indikátorok használatának értéke
Korai halálozás miatt elvesztett életévek becslése (Person Years of Life Lost - PYLL)
Irodalomjegyzék:
4. 4. Az alkoholfogyasztás vizsgálati módszertanának áttekintése egy európai szintű standardizált mérőeszköz rendszer kialakításának érdekében
Háttér
Az alkoholfogyasztás mérése
A módszertani eljárások összehasonlítása
Referencia időszak
Adatfelvételi módszerek
A kockázatos ivás mérése
Az elfogadhatónak tartott mennyiség határa
Alkohollal összefüggő problémák: Abúzus/ függőség; szociális következmények; másoknak okozott károk
Alkohol-függőség és abúzus
Szociális következmények
Alkoholnak tulajdonított problémák
Károkozás másoknak
Következtetések
Irodalomjegyzék:
5. 5. A kábítószer-fogyasztás kulcsindikátorai
Az epidemiológiai kulcsindikátorok
Az indikátorok szerepe az Európai Unió drogstratégiájában
6. 5.1. Populációs vizsgálatok
Módszertan
Módszertani kérdések és a kapott információk köre
Az átlagpopulációs vizsgálatok erősségei és korlátai
A prevalencia-vizsgálatok eredményei
Irodalomjegyzék:
7. 5.2. Problémás kábítószer-fogyasztás
Multiplikátor Módszer
Fogás-visszafogás Módszer
Többváltozós Módszer
Irodalomjegyzék:
8. 5.3. Kezelési igény
A TDI definíciója
Módszertan
TDI egységes protokoll
Irodalomjegyzék:
9. 5.4. Kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek
Intravénás kábítószer-fogyasztó (Injecting drug user- IDU):
Módszertan
Protokoll
Irodalomjegyzék:
10. 5.5. Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás
Az indikátor célja
Módszertan
Eset definíció
A droghasználattal összefüggő halálozásról rendelkezésre álló információk erősségei és korlátai
Irodalomjegyzék:
11. 6. A kábítószerek és a bűnözés – összetett kapcsolat
Fogalom-meghatározások
A kábítószerrel összefüggő bűnözés meghatározása, mértékének és mintázatainak felmérése érdekében
Pszichofarmakológiai bűncselekmények
Gazdasági kényszerből elkövetett bűncselekmények
Szervezett bűnözés
A kábítószer-törvények megsértése
A kábítószerrel összefüggő bűnözés mérése
Következtetések
Irodalomjegyzék:
12. 7. Nemzetközi indikátorok a dohányzás-kutatás területén
Indikátorok témakörök szerint
A dohányzás visszaszorítását szolgáló politikák eredményeinek az egész világot felölelő monitorozása
A Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) módszertana
Az online Dohányzás Atlasz
Irodalomjegyzék:
13. 8. Európai iskolavizsgálat az alkohol és egyéb drogfogyasztási szokásokról (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs - ESPAD)
Az ESPAD kutatás céljai
Kutatási terv és adatfeldolgozás
Célpopuláció
Az adatgyűjtés eszköze
Mintavételi eljárás
Terepmunka
Az ESPAD adatbázis
Módszertani megfontolások
Megbízhatóság
Érvényesség
Irodalomjegyzék:
14. 9. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-Aged Children - HBSC) nemzetközi kutatás módszertana
A kutatás története
A kutatás célkitűzései
Elméleti háttér
Nemzetközi munkacsoport és kutatási protokoll
Célcsoport és mintavétel
Alkalmazott mérőeszköz: a kérdőív
Adatgyűjtés: a felmérések kivitelezése
Adatfeldolgozás, adatelemzés, eredményközlés
Irodalomjegyzék:
15. 10. Az ENSZ Kábítószer Jelentésének módszertana
Az információ forrásai
Kínálati oldallal összefüggő adatok
Kábítószer termesztés és előállítás
Ültetvények
Terméshozam
Az átalakítási szorzó
Kábítószer-kereskedelem
Kábítószerárak és tisztasági (hatóanyag-tartalom) adatok
Keresleti oldal - fogyasztási adatok
Felhasznált indikátorok
Átszámítás eltérő korcsoportok alkalmazását követően
Az eredmények extrapolálása az életprevalenciáról az előző évi prevalenciára
Extrapolálás kezelési adatok alapján
Extrapolálás iskolavizsgálatok alapján
Megjegyzés a nemzeti szintű intervallumokkal kapcsolatban
Regionális és globális becslések készítése a droghasználók számáról
Az ENSZ Kábítószer Jelentés becslései az elmúlt évben legalább egy alkalommal tiltott szert fogyasztók számáról
AZ ENSZ Kábítószer Jelentés becslései a “problémás droghasználók” számáról
Záró megjegyzések
16. Utószó