Ugrás a tartalomhoz

Háromdimenziós szövettenyésztés

Dr. Bartis Domokos, Dr. Pongrácz Judit (2011)

Pécsi Tudományegyetem

Kísérletes felhasználás és drogtesztelés

Kísérletes felhasználás és drogtesztelés

Amíg a „tissue engineering” útján készített szövetek terápiás felhasználása korlátozott, gyógyszerhatóanyagok tesztelésére való felhasználása nem ütközik korlátokba. Számos módja van az így előállított szövetek felhasználásának az orvosi kutatásokban: 1) a fiziológiai szöveti folyamatok –fejlődés, és regeneráció folyamatának vizsgálata, 2) specifikus jelátviteli folyamatok, útvonalak vizsgálata közel fiziológiás körülmények között, 3) betegségek kifejlődésének és progressziójának megértése, 4) terápiás célpontok behatárolása és végül 5) gyógyszerhatóanyagok hatékonysági és toxikológiai tesztelése.

Példák a kutatásban használt aggregátum kultúrákra

Aggregátum kultúrák és T-sejt fejlődésvizsgálatok. Tímusz aggregátumok igen hasznosnak bizonyultak a T-sejt fejlődés lépéseinek megismerésében és a különféle sejttípusok a folyamatban betöltött szerepének meghatározásában. Az embrionális egér tímusz szövet enzimatikus úton szétemészthető, a sejttípusok a sejtfelszíni markerek segítségével könnyen szortolhatók sejt típusonként. A tisztított sejt alcsoportok különféle kombinációkban összekeverhetők és aggregátum kultúrák készíthetők a fejlődő timociták jelenlétében vagy hiányában. Ezen túlmenően, a timociták tímuszon belüli illetve korai – pl. még a T sejt irányú elköteleződés előtti – fejlődési stádiuma is gondosan kiválasztható sejtfelszíni markerek segítségével. A sejtek közötti interakctiók következtében létrejövő sejtfelszíni markerek és gén expressziós változások könnyen vizsgálhatók a fent leírt rendszerben.

Drog toxicitási tesztek. Tissue engineering módszerekkel mind máj-, mind szívtoxicitási tesztekre alkalmas szöveteket elő lehet állítani. Az ilyen teszt szövetek kifejlesztéséhez embrionális és felnőtt őssejtek és differenciált, szövet specifikus sejtek is használatosak.

Drog hatékonyság tesztelése. In vitro előállított szövetek alkalmasak betegség modellek előállítására is. Az ilyen modelleken a terápiához szükséges drogok hatékonysága tesztelhető. Mivel humán szövetekből is előállíthatók a tesztrendszerek, a hatóanyagok a klinikai kipróbálás előtt már tesztelhetők emberi szöveteken.