Ugrás a tartalomhoz

Háromdimenziós szövettenyésztés

Dr. Bartis Domokos, Dr. Pongrácz Judit (2011)

Pécsi Tudományegyetem

Etikai kérdések

Etikai kérdések

Az eddig kifejlesztett humán tissue engineering terápiák, (TE-bőr, autológ térd porc implantátumok) viszonlagosan egyszerű termékek, amelyek csak néhány sejttípust tartalmaznak, nem interferálnak a keringési rendszerrel és immunológiailag nem érzékenyek. Olyan sejtekből állnak, amelyek nem váltanak ki etikai problémákat, kivéve, ha műtétekből származó szövetekből származnak a sejtek. Amennyiben nem használják életveszélyes betegségek kezelésére, az alternatív terápiák alkalmazhatók, ha a tissue engineering sikertelen. A humán artériák, szívizom, stb „tissue engineering” útján történő előállítása nehezebb és gyakran őssejtekből indulnak ki, ezért nagyobb kockázatot jelentenek annak ellenére, hogy sikeres alkalmazásuk esetén jótékony hatással bírnak. A komplex szövetek és szervek előállítása a szöveti szervezettség magasabb szintjét képviselik.

A fejlett, humán „tissue engineering” terápiák súlyos betegségek kezelésére is alkalmazhatók és etikai szempontból akár „szenzitív” sejtekből is előállíthatók, mint pl. embrionális őssejtek vagy xenogén sejtek. A „tissue engineering” módszerek fejlődése még több etikai problémát fog előidézni. Az emberi szövetek sikeres regenerációja antropológiai kérdéseket is feszeget és új feladatok elé állítja az európai egészségügyi rendszert. Az érdekeltek egyetértenek abban, hogy a humán „tissue engineering” terápiák szabályozása európai szintű kell legyen (European Commission, 2005). A humán „tissue engineering” terápiák fejlesztésének és alkalmazásának számos elemét Európai Direktívák irányítanak, amelyek mint Európai keretprogram törvényerővel bírnak.

Az Európai Bizottság és az Európa Parlament által elfogadott direktívákat a tagállamok nemzeti törvényhozásainak is el kell fogadniuk. Ezen direktívák elsőbbséget élveznek a tagállamok törvényei felett, amennyiben nem interferlálnak a „subsidiarity principle” elvével.

A Fejlett Terápiák Orvosi Termékekre (Advanced Therapy Medicinal Products) vonatkozó EU szabályozását, amely a humán „tissue engineering” terápiákat is magába folalja, az Európa Parlament már megszavazta (2007. április 25).

Az etikai szempontból legfontosabb dokumentumok az EU Alapjogi Karta és a Biomedicina Konvenció és a protokollok, amelyeket az Európa Tanács adott ki. Az ebben a dokumentumban lefektetett alapelveken alapszik minden „tissue engineering”-gel kapcsolatos etikai kérdés megítélése még akkor is, ha ezeket a szerződéseket nem minden EU tagállam ratifikálta.

Noha őssejtekből származó szövetekből kiváló tesztrendszerek készíthetők orvosi kutatásokhoz, drog metabolizmus vizsgálatokhoz, hatékonyság és toxicitási tesztekhez, az Európai Igazságügyi Bíróság számos olyan drog-teszteléssel foglalkozó szabadalmat semmisített meg azon az alapon, hogy „az embrió egyetlen sejtje” is már emberi lénynek tekinthető. Ez a döntés visszavetheti az embrionális őssejtkutatást hosszú évekre.