Ugrás a tartalomhoz

Környezetegészségtan

Sárváry Attila (2011)

Debreceni Egyetem

I. rész - Környezetegészségtani alapismeretek

I. rész - Környezetegészségtani alapismeretek

Tartalom

1. Környezeti expozíciók
A környezeti expozíciók mértékét meghatározó tényezők és a környezeti eredetű egészségkárosodások kialakulásában szerepet játszó folyamatok
A xenobiotikumok emissziója, környezetbe jutásának módjai
A xenobiotikumok transzmissziója a környezetben
A xenobiotikumok bejutása az emberi szervezetbe
A környezeti expozíciók toxikus hatásainak megjelenési formái
Neurotoxikus hatás
Hepatotoxikus hatás
Nefrotoxikus hatás
Mielotoxikus hatás
Immuntoxikus hatás
Reprodukciós toxikus hatás
Teratogén hatás
Genotoxikus és mutagén hatások
Karcinogén hatás
A környezeti ártalmak megelőzésének lehetőségei
Primer prevenció
Kémiai biztonság
2. A vizek környezetegészségügyi hatásai
Az ivóvíz fogalma, szerepe és forrása
Az ivóvíz szerepe
A Föld vízkészlete, a víz körforgása
Az ivóvíz forrásai, a vízellátás
Az ivóvíz minőségi követelményei és az egészségügyi határértékek
A vízszennyeződés okozta ártalmak
Az ivóvíz kémiai szennyeződése és hatása az emberi egészségre
A víz természetes és mesterséges szennyeződésének következményei
Az ivóvíz járványügyi jelentősége
A hazai ivóvíz mennyiségi és minőségi jellemzői
Miskolci ivóvízjárvány, 2006
3. A levegő környezetegészségügyi hatásai
A levegőszennyezés és hatása az emberi szervezetre
Az atmoszféra felépítése és összetétele
A levegőszennyezők
A szmog
A légszennyezés hatása az ember egészségére
A levegőszennyezés csökkentésére hozott intézkedések az EU-ban
A levegőszennyezés globális hatásai
Az ózonlyuk kialakulása és az ózonréteg elvékonyodásának hatása az ember egészségére
A halogén tartalmú gázok és szerepük az ózonréteg elvékonyodásában
Az ózonréteg elvékonyodásának (az UV sugárzás) hatása az emberi egészségre
Az ózonréteg elvékonyodását okozó gázok kibocsátását korlátozó intézkedések és a hatások egyéni megelőzés
A klímaváltozás hatása az ember egészségére
Az üvegházhatás
Az üvegházhatást okozó gázok
A klímaváltozás jövőbeni kilátásai
A klímaváltozás jövőbeni kilátásai Magyarországon
A klímaváltozás hatásai
A klímaváltozás hatása az ember egészségére
A klímaváltozás hatásainak csökkentésére hozott intézkedések
4. Foglalkozásegészségtan
Munkaegészségtan
Munkaegészségtan
Történeti háttér
Jogi szabályozás
Szervezeti felépítés
Munkavégzés élettana
Munkahelyi környezet, megterhelés és igénybevétel
Fizikai és szellemi munka
Munkalkalmasság
Foglalkozási megbetegedés
Foglalkozási megbetegedés
Foglalkozási betegségek csoportosítása
A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések gyakorisága
Munkahelyi egészségkárosító kockázat
Munkahelyi prevenció, munkavédelmi intézkedések
Munkahelyi kockázatbecslés
A munkahelyi prevenció legfontosabb formái
Monitorozás
Üzemhigiénés vizsgálat