Ugrás a tartalomhoz

MR képalkotás

Berényi Ervin (2011)

Debreceni Egyetem

4. fejezet - Arckoponya és nyaki lágyrész MR vizsgálata

4. fejezet - Arckoponya és nyaki lágyrész MR vizsgálata

Az arckoponya MR vizsgálata

Tekercs alkalmazása, beteg fektetése

Az arckoponyát többcsatornás phased array koponyatekerccsel vizsgáljuk.

Szekvenciák, síkok

Fontosabb síkjaink a coronalis és az axiális síkok. Kiegészítő sagittalis síkot is készíthetünk. A vizsgálat során T1 és T2 súlyozott, valamint zsírelnyomásos T2 súlyozott mérés történik. Amennyiben kivehetetlen fém fogpótlás a mágneses tér homogenitását tönkreteszi a kémiai eltolódáson alapuló zsírelnyomás helyett STIR szekvenciát alkalmazunk. Kontrasztanyag adása után a zsírelnyomásos T1 súlyozott mérés a jó választás – azonban a fém fogpótlások a zsírelnyomást itt is inhomogénné tehetik.

Az orbita MR vizsgálata

Tekercsek alkalmazása

Korábban dedikált orbita felületi tekercseket alkalmaztunk kb. 10-15 cm-es FOV-val. A mai korszerű, többcsatornás phased array koponya tekercsek optimálisak az orbiták MR vizsgálatára is. A beteg csukott szemmel fekszik, megkérjük, hogy amennyire lehet, ne mozgassa szemgolyóit. Fontos a smink eltávolítása, mert a fémtartalom miatt artefactot okoz a felvételen. Centrálás a glabellára.

Szekvenciák, síkok

Vizsgálatainkat mindhárom síkban végezzük, melyek közül kiemelkedő fontosságú a coronalis sík. A sagittalis síkokat a nervus opticusok lefutásával párhuzamosan kell beállítani, a két oldal vizsgálata általában egy szekvencián belül megtörténhet. Nervus opticus elváltozás gyanúja esetén kiegészítő parasagittalis és paracoronalis síkokban is készüljenek mérések.

A retrobulbaris tér pathológiás folyamatainak a megítélésére zsírelnyomásos T2 súlyozott vagy STIR szekvenciát alkalmazunk – ezeken jól ábrázolódik a zsírszövet oedemája, gyulladása, esetleges tumoros infiltrációja. Ugyancsak magas jelintenzitást mutatnak a gyulladt, oedemás szemizmok, azonban az oedema mértéke ezekkel a szekvenciákkal quantitative nem meghatározható. Kontrasztanyag adása után itt is zsírelnyomásos T1 súlyozott felvételeket készítünk – a kórosan infiltrált területek kontraszthalmozása a sötét zsírszöveten belül kitűnően megítélhető.

62. ábra. A jobboldali n. opticus orsószerűen megvastagodott, a kontrasztanyagot intenzíven halmozza. A halmozás ábrázolását zsírelnyomás segíti. Opticus glioma képe. (T1W, T1WFS+C, T2W)

In vivo T2 relaxometria

Az orbita MR vizsgálata során kerülhet sor T2 relaxometriás vizsgálatra, melynek során 12-32 echos multiechos szekvenciákat használunk arra, hogy T2 relaxációs térképeket készítsünk coronalis síkban, tehát a különböző echó idejű T2 képekből relaxometriás térkép készíthető.

Ezeken a T2 térképeken a szemizmok T2 relaxációs ideje meghatározható – ezzel az esetleges oedemájukról, acut szakban lévő gyulladásukról nyerhetünk quantitatív információt.

Idegen test keresése, orbita sérülés esetén az MR vizsgálat az orbitában feltételezhető fémszilánk miatt kontraindikált, elsőnek kizárólag CT vizsgálat végezhető! Amennyiben fém jelenléte az orbitában a CT vizsgálatot követően kizárható, az MR vizsgálat elvégezhető.

63. ábra. A T2W felvételeken inhomogén, magas jelntenzitás, kifejezetten megvastagodott szemizmok ábrázolódnak. Endocrin ophthalmopathiára jellegzetes kép. (T2W)

A temporomandibularis ízület MR vizsgálata

Tekercsalkalmazás, szekvenciák síkok

A temporomandibularis ízületet vizsgálhatjuk több csatornás phased array koponyatekerccsel, azonban, ha módunk van rá, alkalmazzunk dedikált temporomandibularis tekercset. Ezek a tekercsek általában kettős felületi tekercsek, a kétoldali temporomandibularis ízületet egy időben képesek ábrázolni. Lényeges, hogy a vizsgálatok mind zárt, mind nyitott száj mellett is elkészüljenek – csak ekkor ítélhető meg pontosan a temporomandibularis ízületben lévő porc pathológiás mozgása, kóros eltérése. Fontos szekvenciáink a gradiens echo, valamint a T1 és zsírelnyomásos protondenzitású szekvenciák. Az ízületi folyadék zsírelnyomásos T2 súlyozott szekvencián válik egyértelművé.

64. ábra. Zárt száj mellett előrefelé helyezett (anterior displacement) discus a temporomandibularis ízületben, mely nyitott száj állás során szabályos helyzetben ábrázolódik (anterior displacement with reduction). (PDFS, PDFS)