Ugrás a tartalomhoz

MR képalkotás

Berényi Ervin (2011)

Debreceni Egyetem

Nyaki lágyrészek MR vizsgálata

Nyaki lágyrészek MR vizsgálata

Tekercs alkalmazása, beteg fektetése

A nyaki lágyrészek MR vizsgálata történhet nyaktekerccsel és neurovascularis tekerccsel. Mindkét tekercsfajta phased array tekercs jellegű, a gyártótól függően 4-12 csatornás tekercseket jelent. A phased array jellegnek megfelelően a vizsgált régióban a parallel aquisitios technika alkalmazása lehetséges, amely a betegvizsgálati időt vagyunk képesek csökkenteni.

A betegfektetés során figyelnünk kell arra, hogy a beteg középvonalának tengelye az asztal tengelyével megegyezzen, hogy a céltérfogat legyen a homogén mágneses tér centrumában (a gégénél a pajzsporcra, a pajzsmirigynél a pajzsmirigy régiójára centráljunk).

Vizsgálati síkok, szekvenciák alkalmazása

Valamennyi régióban lényeges az axialis sík, azonban a különböző szervek vizsgálata során egyes síkok kitüntetett szereppel bírnak.

Legfontosabb szekvenciáink a zsírelnyomásos T2 súlyozott szekvencia, valamint a STIR szekvencia – ezeken a méréseken a kóros folyamatok (gyulladás, térfoglalás) magas jelintenzitással jelennek meg sötét zsírszövettel és szürke izomszövettel körbevéve. Ezen szekvenciákkal készített felvételeken a környező zsírszövet infiltrációja is jól azonosítható. Fontos, hogy a kontrasztanyag adása után a STIR szekvenciák nem optimálisak, mivel ezen szekvenciákon az alacsony relaxációs idő miatt válik sötétté a zsírszövet – ehhez hasonló viselkedést mutat minden Gd-os kontrasztanyagot halmozó térfoglalás, gyulladás, infiltráció.

Artefactumok megelőzése, minimalizálása

A régióban egyrészt mozgási, másrészt ferromagneticus artefactumok zavarhatják a képalkotás folyamatát. A mozgási artefactumok közül a leggyakoribb a nyelési és légzési artefactum, melynek kivédése érdekében fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy a vizsgálat közben amennyire lehetséges ne nyeljen, és ne köhögjön, egyenletesen lélegezzen, lehetőleg ne sóhajtozzon.

Ugyancsak fontos, hogy amennyiben a betegnek kivehetetlen fém fogpótlása van, akkor az artefactumok csökkentése végett spin echo jellegű szekvenciákat alkalmazzunk, valamint kerüljük a kémiai eltolódáson alapuló zsírelnyomást – helyette STIR mérést végezzünk.

Epipharynx (nasopharynx) régió MR vizsgálatának jellegzetességei

Az epipharynx régió már a rutin koponya MR vizsgálata során is ábrázolódik, azonban MR vizsgálata a nyirokelvezetés miatt a nyaki lágyrész MR vizsgálata során valósul meg. Fontosabb síkok az axialis és a sagittalis síkok, azonban minden estben törekedjünk arra, hogy mindhárom síkban történjenek felvételek.

65. ábra. Magas fehérjetartalmú Thornwaldt cyta az epipharynxban. (T1W, T2W)

66. ábra. Nasopharyngeális, a környezetét destruáló carcinoma képe. (T1W, T1W+C)

Mesopharynx (oropharynx) régió MR vizsgálatának jellegzetességei

Az mesopharynx régió (felső határa a lágyszájpad, alsó határa az epiglottis) a nyaki lágyrész MR vizsgálata során valósul meg. Fontosabb síkok az axialis és a sagittalis síkok, azonban minden estben törekedjünk ezen régió vizsgálata során is arra, hogy mindhárom síkban történjenek felvételek. Ebben a régióban lehetnek a legkifejezettebbek a kivehetetlen fém fogpótlások által okozott artefactok. A retro- és parapharyngealis tér ábrázolása és megítélése miatt fontos zsírlenyomásos T2 súlyozott és STIR szekvenciák mellett a natív (!) és postkontrasztos zsírelnyomásos felvételek készítése is. A sagittalis képeken a retropharyngealis tér érintettsége mind gyulladások (tályog), mind tumoros infiltráció esetében pontosan megítélhető – ez különösen fontos, tekintettel arra, hogy ezek a terek összeköttetésben vannak a mediastinummal. A gyulladások mediastinitis okozhatnak, valamint térfoglaló folyamatok során a daganatsejtek direkt terjedése is kialakulhat a mediastinum irányába.

Ezen régióban helyezkednek el a nyelvgyök és kétoldalt a tonsilla pharyngeák, melyek pathológiás eltérései is képezhetik a vizsgálat indikációját.

Hypoharynx régió MR vizsgálatának jellegzetességei

Az hypopharynx régió (felső határa az epiglottis, alsó határa az oesophagus kezdete) ugyancsak a nyaki lágyrész MR vizsgálata során valósul meg. Fontosabb síkok az axialis és a sagittalis síkok.

Glotticus régió és pajzsmirigy MR vizsgálatának jellegzetességei

A glotticus régió kiemelten fontos síkjai a sagittalis és a coronalis síkok. Ezeken a szekvenciákon különösen jól megfigyelhető az egyes glotticus folyamatok cranialis, vagy caudalis irányba történő kiterjedése. Az axialis mérések a környezeti infiltráció pontos megítélését teszik lehetővé. Kontrasztanyag adása után minden esetben zsírelnyomásos T1 súlyozott felvételeket készítsünk.

A pajzsmirigy vizsgálatának fontos síkjai az axialis és a coronalis felvételek. A mellékpajzsmirigy keresésére a legoptimálisabbak a zsírelnyomásos T2 súlyozott, vagy STIR coronalis mérések. Mellékpajzsmirigyek keresése során minden esetben szükséges a felső mediastinum vizsgálata is, tekintettel arra, hogy ectopiás mellékpajzsmirigy-sziget is állhat a tünettan (pl. mellékpajzsmirigy túlműködés) hátterében, az viszont gyakorlatilag a trachea bifurcatio síkjáig a mediastinumban is elhelyezkedhet.

67. ábra. Kifejezett térfoglaló hatású, a tracheát is komprimáló, necroticus jeleket mutató pajzsmirigy carcinoma. (STIR, T1W+C, T2W)

Plexus brachialis MR vizsgálata

A plexus brachialis MR vizsgálatának legfontosabb síkjai a sagittalis és a coronalis síkok. A sagittalis síkokon a tüdőcsúcs és az a. subclavia - v. subclavia - plexus brachialis anatómiai hármas viszonya jól megítélhető. Ezeken a felvételeken pontosan ábrázolódik az esetleges tüdőcsúcs folyamat (pl. Pancoast tumor) ereket és a plexust infiltráló jellege. A sagittalis felvételeket minden esetben készítsük el az ép oldalról is, mellyel a kétoldali anatómiai régió összehasonlítása válik lehetővé.

68. ábra. Tüdőcsúcs térfoglaló folyamata (Pancoast tumor) mely a plexus brachialis lefutásának irányába is infiltratiót mutat. (T1W, T2W, T1W+C)

A coronalis felvételeket a cervicalis foramenek síkjától kell ventralis irányba készíteni, a plexus lefutása rajtuk jól megfigyelhető.

Nyaki vascularis kórképek MR vizsgálata

A nyaki vascularis kórképek MR vizsgálata a korszerű MR berendezéseknek köszönhetően ma már elsősorban az aortaív komplex kontrasztanyagos MR angiográfiájával történik. Ezt a vizsgálatot az érrendszer MR angiográfiája során tárgyaljuk.

Ugyanakkor a különböző cégek speciális, dedikált carotis tekercseket is kifejlesztettek. Ezek a felületi tekercsek egy ülésben teszik lehetővé kis FOV és nagy felbontás mellett a carotis bifurcatiók MR vizsgálatát. Elsősorban artherioscleroticus plakkok vizsgálatára alkalmazzák őket, mivel a kémiai eltolódáson alapuló szekvenciákkal a plakkok összetétele becsülhetővé vált. Meg kell azonban említeni, hogy a dual source, dual energy CT berendezések a plakkok összetételének elemzése terén pontosabb adatokat tudnak ma már biztosítani nagyobb felbontás és jobb jel-zaj viszony mellett.