Ugrás a tartalomhoz

MR képalkotás

Berényi Ervin (2011)

Debreceni Egyetem

Arckoponya

Arckoponya

Jóllehet az arckoponya vizsgálata esetenként a koponyavizsgálat kiegészítő része, célzott vizsgálatára sok esetben szükség van. Speciális vizsgálati megközelítést kíván úgy az orbita vizsgálata, vagy akár az orrmelléküregek és maxillofaciális régió vizsgálata. Általánosságban megjegyzendő, hogy az arckoponya esetében fontosak a különböző „zsírelnyomásos" szekvenciák, mint a CSI mérések, valamint a zsírt nem megjelenítő STIR szekvenciák.

Orbita

Az orbita esetében kiemelendő, hogy két alapvetően fontos sík, a transversalis és a coronalis mellett a nervus opticusokra célzott parasagittalis és paraxialis felvételek is fontosak lehetnek. Ugyancsak lényeges, hogy mindig nagy felbontású vizsgálatra törekedjünk, maximum 3 mm-es szeletvastagsággal. Korábban a jel-zaj viszony növelése érdekében orbita tekercset alkalmaztunk - a jelenlegi több csatornás koponya tekercsek már megfelelő felbontást és jel-zaj viszonyt tudnak biztosítani.

Ajánlott protokoll:

  • T1 FSE Ax

  • T1 FSE Cor

  • T2 FSE Cor FS

szükség esetén

  • T1 FSE Parasag

  • T1 FSE Paraxi

valamint kontrasztanyag adása után

  • T1 FSE Cor FS

  • T1 FSE Parasag FS

  • T1 FSE Paraxi FS

Orrmelléküregek

Az orrmelléküregek vizsgálatának legfontosabb síkjai az axialis és a coronalis síkok. Lényeges kiegészítő szekvenciák a STIR és az FS mérések – amennyiben a tér homogén az FS-t kell alkalmazni, ha az FS képek inhomogének, akkor a zsírszövet jelszegénységét STIR-rel kell elérni.

Ajánlott protokoll:

  • T1 FSE Cor

  • T1 FSE Ax

  • T2 FSE Cor FS vagy STIR

  • T2 FSE Ax FS vagy STIR

Térfoglalás esetén kiegészítőleg kontrasztanyag adása is szükségessé válhat – ilyenkor törekedjünk a CSI felvételek alkalmazására, mert csak a CSI FS mérésekkel érhetünk el zsírelnyomott szép posztkontrasztos felvételeket, mivel a STIR esetében a rövid inverziós idő nem csak a zsír, hanem a halmozás jelét is csökkenti, lévén azok relaxációs ideje hasonló.

Kontrasztanyag adása után:

  • T1 FSE Cor FS

  • T1 FSE Ax FS