Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Az egészség társadalmi-gazdasági modellje

Az egészség társadalmi-gazdasági modellje

A modell legismertebb grafikus változatát Dahlgren és Whitehead alkotta meg, és az Acheson-riport (Independent Inquiry into Inequalities in Health. Chairman: Sir Donald Acheson The Stationery Office, 1998) tette ismertté. Az 1. ábra az egészség fő meghatározóit mint szintekre bontható hatóerőket mutatja, egyiket a másik fölött. Középpontban az egyének állnak, az egészségüket döntően befolyásoló, de nem módosítható jellemzőkkel, úgymint kor, nem, és örökletes tényezők. Az egyének körül jelennek meg azok a hatóerők, amelyek, legalábbis elméletben, módosíthatók. A legbelső réteget a személyes magatartás és életmód képezi, amelynek része többek közt például a dohányzás és testmozgás, az egészséget javító vagy romboló potenciállal.  

Ábra: Az egészség társadalmi-gazdasági modellje

Independent inquiry into inequalities in health report

http://www.archive.official-documents.co.uk/document/doh/ih/fig01.htm

Az egyének azonban nem légüres térben élnek: kapcsolatban vannak barátaikkal, rokonaikkal és a közvetlen közösségükkel, melynek során társas és közösségi hatások érik őket; ezeket jelképezi a következő réteg. A közösségi támogatás – más tekintetben kedvezőtlen körülmények között is – az egészség megőrzésének irányába hat.  

Az egyénnek az egészsége fenntartását szolgáló képességeit a harmadik rétegben ábrázolt tágabb hatások is befolyásolják, ideértve az élet- és munkakörülményeket, az élelmiszer-ellátást, valamint a legfontosabb javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Összességében a társadalom egészét jellemző gazdasági, kulturális és környezeti feltételek tartoznak bele az ábrán jelzett legkülső rétegbe.