Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Az egészség meghatározó tényezője: az iskolázottság

Az egészség meghatározó tényezője: az iskolázottság

Az egészségi állapot kiemelkedő jelentőségű társadalmi meghatározója az iskolázottság, populációs szinten és egyénileg is. Magasabb iskolázottságú csoportoknak és egyéneknek jobbak az egészségi állapot-mutatóik, mint alacsony iskolázottságúaknak.  

Ábra: A csecsemőhalálozás különbségei az EVSZ régiói közt, ezer élveszületésre.

http://www.unfpa.org/swp/2002/english/ch5/page3.htm#2  

Ábra: A csecsemőhalálozás különbségei országok közt és országokon belül. A folytonos vonal az országos átlagot, a függőleges vonal alsó talpacskái a legalább középfokú, a felső talpacskái a nem iskolázott anyák csecsemőinek halálozását mutatják országonként.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf  

Ábra: Önmegítélés szerinti egészségi állapot. Az önmagukat kitűnő vagy jó egészségi állapotban lévőnek ítélők megoszlása az iskolázottság szintje szerint Kanadában.

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/health/nonmedicaldeterminantsofhealth/education/education_figure5.gif/image_view  

Az iskolázottság és egészségi állapot között lévő szoros összefüggést magyar adatok is megerősítik. A 30 éves korban várható további élettartam felsőfokú végzettségű férfiak körében 16, felsőfokú végzettségű nők körében 10 évvel nagyobb az alapfokú végzettség nélküliekhez képest, és a középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest is évekkel magasabb.

Ábra: 30 éves korban várható további élettartam iskolai végzettség szerint, 1986-2004 nők és férfiak körében.

Kovács K., Hablicsek L.: Iskolázottság és halandóság. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2007. 66. o. http://www.eski.hu/new3/politika/zip_doc_2006/iskolazottsag_halandosag.pdf  

Az iskolázottság a kockázati magatartással is összefügg: a dohányzás valószínűségét a magasabb iskolai végzettség csökkenti.  

Ábra: 3. ábra A dohányzás és az iskolai végzettség kapcsolata az Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000 adatai alapján.

http://www.nepegeszseg.hu/nepc.php?mt=0&mmid=22&smid=34&tmid=5&&mlink=47