Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Az egészség meghatározó tényezője: a foglalkozás

Az egészség meghatározó tényezője: a foglalkozás

A foglalkoztatottak egészségi állapota jobb, mint azoké, akiknek nincs munkájuk.

Azonban a foglalkoztatottak (állásban lévők) közt is jelentős különbségek vannak az egészségi állapotot illetően. A foglalkozás és az egészség kapcsolatáról bőséges adatokat szolgáltattak a Whitehall vizsgálatok. Az első kohorsz vizsgálat 1967-ben indult több mint 18 ezer angol férfi köztisztviselő bevonásával; a második vizsgálatba bevont mintegy 10 ezer köztisztviselő mintegy harmada nő volt. A vizsgálatok arra a kérdésre keresték a választ, hogy a már ismert egészségdeterminánsok – iskolázottság és jövedelem – mellett milyen egyéb, a munkával összefüggő tényezők befolyásolják az egészséget.

Az eredmények azt bizonyították, hogy az alacsonyabb munkahelyi beosztású dolgozók összhalálozása, illetve koszorúérbetegség miatti halálozása is magasabb volt, mint a magasabb beosztásúaké. A grádiens egyes kockázati tényezőkre is megfigyelhető volt: az alacsonyabb beosztásúak nagyobb arányban dohányoztak, többen voltak közülük elhízottak, és kevesebbet mozogtak a magasabb beosztásúakhoz képest. Ezen túlmenően azonban az is kiderült, hogy a munka fölötti kontroll és annak társas környezete is lényeges faktor az egészségi állapot alakulásában, és szignifikánsan kedvezőbb azon magasabb beosztásúak egészségi állapota, akik a munkájuk fölött elfogadható mértékű kontrollt gyakorolnak.

A Whitehall vizsgálat megdöntötte azt a korábbi közkeletű vélekedést, hogy a magasabb beosztású dolgozók magasabb egészségkockázatnak vannak kitéve, és ráirányította a figyelmet a munkahelyi pszichoszociális kóroki tényezőkre.

Ábra: Figure 1   Halálozási arány és foglalkozási osztály 25 éven keresztül férfiak körében.

http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/pdf/Whitehallbooklet_1_.pdf  

Ábra: Figure 2  Önmegítélés szerinti munkahelyi kontroll és koszorúér-betegség incidenciája.

http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/pdf/Whitehallbooklet_1_.pdf