Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

3. fejezet - A népegészségügyi helyzet elemzése, kiemelten Magyarországon

3. fejezet - A népegészségügyi helyzet elemzése, kiemelten Magyarországon

Epidemiológiai elemzések jellemzői

Az egészséggel/megbetegedésekkel összefüggő állapotok, jelenségek tanulmányozása mindig egy meghatározott – pontosan definiált – populációban történik, amely lehet

  • specifikus jellemzők alapján összetartozó ill. összevonható egyének összessége(pl. egy iskolai, munkahelyi közösség)

  • földrajzi/közigazgatási egység népessége(pl. egy ország/régió/megye/települések lakossága)

  • egy meghatározott időpontban vagy időtartamban.

Az epidemiológiai elemzések egy adott populációra vonatkozó adatai igen gyakran

  • egy vagy több további populáció adataival összevetésben,

  • valamint az adott populációt meghatározott időpontban jellemző adatok korábbi/későbbi állapotot jellemző adatokkal összehasonlításban kerülnek elemzésre ill. értelmezésre.

Mindig egy meghatározott időpontra vonatkozó állapotot tükröz legalább kor és nem szerinti bontásban, de további személyi jellemzők (pl. az iskolázottság, a gazdasági aktivitás, az etnikai hovatartozás), valamint mikro- és a makrokörnyezeti jellemzők (család állapot, lakásviszonyok, település jellemzői, stb) is figyelembe vételre kerülhetnek.

A korfa A népesség kor és nem szerinti összetételét szemlélteti a korfa, amely úgy a férfi, mint a női lakosság korévek (vagy korosztályok) szerinti létszámviszonyait összetett szalagdiagramon mutatja be abszolút számokkal és/vagy százalékos megoszlásban.