Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Szűrés

Szűrés

Az EHV első (vagy méginkább megelőző) lépése a szűrés, mely egyfajta elővizsgálatnak tekinthető. Alapvető célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a tervezett intézkedés esetében szükség van-e EHV végzésére. Ahhoz, hogy a szűrés igazán hatékony legyen, megfelelő szervezeti feltételek szükségesek, így állandó szakértői csoportnak kell rendelkezésre állnia az adott döntéshozatali szinten - illetve azzal együttműködve - már az intézkedés tényleges vizsgálatát megelőzően. Bizonyos országokban, így hazánkban is – ahol az EHV a KHV-ba integráltan kerül elvégzésre – az EHV-köteles intézkedések körét törvény vagy rendelet állapítja meg. Ebben az esetben a szűrés első lépése annak vizsgálata, hogy a jogszabály hatálya kiterjed-e az adott intézkedésre.

A szűrés módszere a tervezett intézkedés elemeinek és azok potenciális hatásainak a rendszerezett, listaszerű áttekintése, mely kiterjed az intézkedés természetével, paramétereivel kapcsolatos kérdésekre, úgy mint:

  • az intézkedés tartalma

  • az intézkedésben foglaltaknak megfelelő cselekvés időtartama, reverzibilitása

  • az intézkedés adminisztratív körülményei

  • az intézkedés politikai jelentősége, esetleges alternatívái

  • a potenciálisan érintett egészségtényezők, jellemzően életmód, fizikai környezet, társadalmi-gazdasági környezet, szolgáltatásokhoz való hozzáférés csoportosításban

  • az érintett populáció, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy bármely szempontból veszélyeztetett csoportokra

  • a népegészségügyi relevanciájú esetleges mellékhatások

A kérdéslista ill. a kérdésekre adott válaszok alapján azonosíthatók azok a tervezett intézkedések, amelyek esetében nem szükséges (vagy nem lehetséges) az egészség-hatásvizsgálat elvégzése.

Az EHV mellőzését a következő okok indokolhatják:

  • a várható egészséghatás elhanyagolható mértékű,

  • a várható egészséghatás és kezelése (az előnyök maximalizálása és a hátrányok minimalizálása) ismert, jól meghatározható,

  • a vizsgálat nem kivitelezhető.

Ezekben az esetekben a szűrés eredménye közvetlenül felhasználható és interpretálható a döntéshozatali folyamatban. Fontos biztosítani azonban, hogy különböző szelekciós szempontok bevezetése esetén se maradjon el még a látszólag kisebb jelentőségű, de bizonytalan egészséghatásokkal járó intézkedések vizsgálata sem.