Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Döntéshozatal

Döntéshozatal

A döntéshozatal az EHV javaslatainak megfelelően módosított, a tervezett intézkedéssel kapcsolatos olyan informált döntés meghozatalát jelenti, mely az intézkedés jótékony hatásainak maximális kiaknázására és káros hatásainak kiküszöbölésére törekszik.

A döntéshozatal részeként kerül sor az összefoglaló vélemény és javaslat készítésére, mely az EHV résztvevőit tájékoztatja a vizsgálat módszeréről, menetéről, eredményeiről. A javaslat a döntéshozók számára szolgál információkkal és ajánlásokkal arra nézve, hogy a vizsgált intézkedéssel kapcsolatban milyen változtatások meghozatala vagy további intézkedések foganatosítása szükséges a maximális egészségnyereség elérése, ill. a potenciálisan egészségkárosító hatások kiküszöbölése, esetleg minimalizálása érdekében. Sor kerül benne a lehetséges döntési alternatívák felvázolására, figyelembe véve azok várható egészséghatásait. A javaslat ajánlást tartalmaz az intézkedés során alkalmazható ill. alkalmazandó, az egészséghatások tényleges érvényesülésének követésére alkalmas monitorozási eljárásokra, módszerekre is.

Az javaslatban a következő megállapítások tehetők:

  • Nem áll rendelkezésre kellő információ a megfelelő döntés/intézkedés meghozatalához.

  • Az intézkedést módosítani kell a pozitív hatások kiaknázása és/vagy a negatív hatások kiküszöbölése érdekében.

  • Nem igényelnek intézkedést a feltárt egészséghatások.

A javaslat döntéshozatal során történő figyelembevételének mértéke számos tényezőtől függ. A döntéshozatal szintje, a döntéshozók mozgástere, az intézkedés jelentősége, keretei, valamint az EHV készítése során a döntéshozókkal való együttműködés színvonala egyaránt befolyásolhatja az ajánlások megvalósítását.