Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Monitorozás és értékelés   

Monitorozás és értékelés   

Az egészséghatás vizsgálat befejező lépése az EHV kapcsán előrejelzett hatások érvényesülésének monitorozása és értékelése, ami egy minőségbiztosítási elemként is felfogható. Vizsgálja, az EHV eredeti célkitűzéseknek való megfelelőségét, megítéli az egészséghatások előrejelzésének pontosságát. Rögzíti, hogy sor került-e és mennyiben az intézkedés – a javaslat tartalmának megfelelő – módosítására, s ezáltal a kívánt hatás elérésére. Az értékelések készítésének célja az EHV-k módszerének és indikátorrendszerének továbbfejlesztése is.

Ennek megfelelően az értékelésnek különböző típusai lehetnek:

  • A folyamatértékelés (process evaluation) során megítélhető, hogy a vizsgálat egyes lépéseinek elvégzése, valamint az ebben közreműködők munkája megfelelő-e.

  • A hatásértékelés (impact evaluation) során megállapítható, hogy az EHV egészében véve sikeres volt-e, vagyis képes volt-e pozitívan befolyásolni a döntéshozatali folyamatot. Ennek során feltárhatók az EHV eredményességét, vagy eredménytelenségét okozó tényezők.

  • A kimenetel értékelés (outcome evaluation) az EHV eredményeit hosszú távon vizsgálja különböző monitorozó programok segítségével. Segít megítélni az intézkedést kísérő egészséghatások korábbi előrejelzésének pontosságát, lehetővé teszi a hatások alakulásának időbeni követését. Így, bizonyos intézkedések esetében, további beavatkozások eszközölhetők a maximális egészségnyereség érdekében.

Az értékelésért felelős személy vagy csoport kikerülhet az EHV résztvevői közül, vagy felkérésre külső értékelő (evaluator, peer reviewer) is végezheti az EHV munkacsoporttal ill. irányító testületével.