Ugrás a tartalomhoz

Népegészségügyi genomika

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

A DNS replikáció

A DNS replikáció

A DNS elméletileg lehetséges replikációs módjai

 • szemikonzervatív

 • konzervatív

 • diszperzív

Meselson-Stahl kísérlet (1958): a DNS szemikonzervatív replikációjának bizonyítása.

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/M/Meselson_Stahl.html

A DNS replikáció mechanizmusa

A DNS megduplázódása.

A DNS szintézis első enzime: Arthur Kornberg E. coli sejtekből izolálta az 50-es évek végén  (DNS polimeráz I enzim), mely dNTP-k jelenlétében képes volt a DNS megsokszorozására.

Alapfogalmak

Az új DNS-szál mindig 5'-3' irányban szintetizálódik.

templát szál: meghatározza a komplemeter DNS szekvenciát

primer: meghatározza a DNS szintézis kezdőpontját

DNS polimerázok, nukleotidok: dATP, dCTP, dGTP, dTG

vezető szál : szintézise:  a két DNS-szál  ellentétes irányultságú, az egyik új szál szintézisének az iránya megegyezik a replikáció (a két szál szétnyitásának) irányával.

követő szál : szakaszosan épül fel, az újabb templát szálak szabaddá válását követően.

Mindkét új szál szintézise azonos irányban halad a villa nyitásával. A követő szál templátja hurkot képez a komplexen belül, hogy ez megvalósulhasson.

Okazaki fragment: követő szál kis szakaszokban történő szintézise 1000-2000 bázispár hosszúságúak.

Helikázok és topoizomerázok

A DNS replikáció lépései

 • Replikáció iniciáció (indítás)

  • helkáz, topoizomeráz

 • A replikációs villa kialakulása, replikációs buborék

 • Elongáció (a szál szintézise, hosszabbodása)

 • Termináció (a replikáció befejezése)

 • A termék(ek)

A genetikai kód megfejtése: bázissorrendek megismerése

 • Milyen transzlációs szabályok szerint állnak elő a polipepdik szekvenciák?

 • Hogyan határozza meg a DNS nukleotid sorrendje az adott ponton beépülő aminosavat?

 • Melyik a 20 közül? A DNS-ben csak 4 bázis van!!!

 • Legalább 3 nukleotidra van szükség

 • (permutaciók száma 64: 4x4x4)

 • 4 nukleotid redundáns

Brenner és Crick: kísérlet, mutációk, bázishármasok egyetlen bázispár hiba súlyos következmények: KERETELTOLÓDÁS, hibás fehérje.