Ugrás a tartalomhoz

Népegészségügyi genomika

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Transzkripció

Transzkripció

Transzkripció

 • egy adott kódrendszer elemeinek egy másik kódrendszerbe történő átkódolása

 • Az RNS-molekulák szintézisét az RNS-polimerázok katalizálják

 • Az RNS-szintézis mechanizmusa hasonlít a DNS-replikáció mechanizmusához

 • Promóter: DNS templát azon helye, ahol az átírás megkezdődik

 • Terminátor: ahol befejeződik

 • RNS-polimeráz enzim „leolvassa” a DNS-t felépítő nukleotidok sorrendjét, nukleozidokat épít be az RNS-lánc

 • Az RNS bázisai a DNS-bázisaival ideiglenes hidrogén-kötéseket képesek létesíteni (adenin-uracillal, guanin -citozinnal).

Az RNS-polimeráz: nincs nukleáz (nukleinsav bontó) aktivitása, így képtelen kijavítani a hibásan bekötött nukleotidokat. A hibás átírás a transzkripció esetében csak az aktuálisan képződő fehérjemolekulát teszi nagy valószínűséggel működésképtelenné a folyamat a következő átíráskor helyreáll. RNS-polimeráz nem igényel primert.

A transzkripció lépései

1. iniciáció

 • RNS polimeráz promóterhez kapcsolódik

 • transzkripciós startpont

 • az első átírásra kerülő bázispár

 • alfa hélix szétválik

 • kódoló ~értelmes szál ~szensz szál

 • templát ~ antiszensz

2. elongáció ~láncépítés

 • RNS polimeráz

 • átírásra kerül

 • exon

 • fehérjét kódoló régió

 • intron

 • fehérjét nem kódoló régió

3. tertermináció

RNS termék, RNS polimeráz felszabadul, DNS visszanyeri duplahelikális szerkezetét

RNS típusai

 • mRNS (~hírvivő ~messenger)

információátvitel -> minden mRNS egy gén, egy polipeptidlánckodon: információk tárolása, minden bázis hármas egy meghatározott aminosavat kódol. START és STOP jelek.

Ugyanazok a bázishármasok ugyanazokat az aminosavakat kódolják minden élőlényben.  

A kód degenerált, azaz egy aminosavat több bázishármas is kódolhat.

 • rRNS

riboszómák struktuális eleme

citoplazma endoplazmatikus retikulum (ER)

 • tRNS (~szállító ~transfer)

3’ vége aminosavat köt

5’ vége bázishármast tartalmaz

antikodon

mRNS kodonját ismeri fel

egyedi térszerkezet

Transzláció : RNS - > fehérje

Transzláció:

 • aminosavak összefűzése polipeptidlánccá

 • bonyolult térszerkezetű fehérjemolekulák

 • emberi szervezet 10 000 szerkezetű és funkciójú fehérje

 • helye citoplazma endoplazmatikus retikulum riboszómák felszíne ~poliszómák

Transzláció feltétele:

 • aminosav tRNS-hez kapcsolása

  • aminósav tRNS szintézis

   - specificitása kulcsfontosságú a pontosság szempontjából

   - 20-féle aminosav - > 20-féle szintetáz

   - korrekciós funkció

Transzláció lépései

1. iniciáció

 • riboszómák kis alegységéhez tRNS kapcsolódik

 • mRNS cap struktúra felismerése

 • iniciáció beindítása:

  - AUG kodon keresése

  - CCG purin bázis CCAUGG

 • nagyobb alegység kapcsolása

2. elongáció

 • szabad A kötőhelyre a következő kodonnak megfelelő aminosav-tRNS

 • peptidkötés

  - peptidil transzferáz

 • transzlokáció

  -   riboszóma egy triplettel továbblép a riboszómán

  • töltetlen tRNS távozik P kötőhelyről

  • peptidil-tRNS átkerül P kötőhelyre

  • újabb aminosav-tRNS megkötése

3. termináció

 • A kötőhelyre terminációs kodon UAG, UAA, UGA

 • terminációs faktorok aktiválása

  - elkészült polipeptid lánc felszabadul

  -     mRNS disszociál a riboszómáról

Poszttranszlációs módosítás: az aminosav oldalláncok utólagos módosítása (pl. foszforilálás, hidroxilálás, szulfonálás, glikozilálás stb.)