Ugrás a tartalomhoz

Népegészségügyi genomika

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

A malária

A malária

- Burkina Fasso-ban végzett vizsgálatok szerint az interleukin4 (IL-4) gén promoter -590T allél variánsát hordozó egyének malária iránti fogékonysága csökkent.  

- Az FcγRIIa-131 R/R genotípusú egyének a maláriával szemben védettek, míg az FcγRIIa-131 H/H genotípusúak fogékonyak a betegség iránt.    

Részletes elemzést l. Nagy K.: A fertőző betegségekkel szembeni fogékonyság genetikai meghatározottsága. In: Ádány R. (szerk): Népegészségügyi genomika, Medicina Kiadó, Budapest, 2012