Ugrás a tartalomhoz

Népegészségügyi genomika

Ádány Róza (2011)

Debreceni Egyetem

Magyar jogszabályok

Magyar jogszabályok

1. 2008. évi XXI. törvény

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800021.TV

2. 2002. évi VI. törvény

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200006.TV

3. 1997. évi CLIV. törvény

Az egészségügyről

II. fejezet. A betegek jogai és kötelezettségei 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV  

4. 1997. évi XLVII. törvény

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700047.TV  

5. 2006. évi LXXXI. törvény

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az orvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben,

2005. szeptember 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0600081.TV  

Megjegyzés: Az emberi lény elsőbbsége

A Kiegészítő Jegyzőkönyvben a Részes Felek védelemben részesítik minden emberi lény méltóságát és önazonosságát, és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják sérthetetlenségének és más jogainak és alapvető szabadságjogainak tiszteletben tartását az emberi lényeken végzett beavatkozásokkal járó orvosbiológiai kutatások vonatkozásában. A kutatásban részt vevő emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben elsőbbséget élvez. Emberen csak akkor szabad kutatást végezni, ha nincs más, hasonló hatékonyságú alternatíva.