Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

A sejtbiológia tárgykörébe a sejt, a sejtszervek (organellumok) felépítése, alapvető működési mechanizmusai tartoznak. Utóbbiak: a sejtekben folyó transzport folyamatok, sejtek mozgása, szaporodása, energia gazdálkodása, "szakosodása" (differenciálódása), a környezettel, ill. más sejtekkel kimutatható kommunikációja. A sejtek "funkcionális anatómiáját" (a működési elveket illusztrálandó) molekuláris mélységig tárgyalja, de a molekuláris részletek szisztematikus tárgyalását más alapozó tárgyaknak, pl. a biokémiának és molekuláris biológiának engedi át. Ugyanakkor az alapozó tárgyak ismeretanyagát szemléletesen és súlypontozva, de a hitelesség és a megértés élményét nyújtó részletgazdagsággal integrálja. A sejtbiológiai problémák feltárása ma elsősorban molekuláris biológiai, biokémiai, biofizikai eszközökkel történik – így a sejtek működése az ezen módszereket alkalmazó tantárgyak nyelvén írható le, ezek szókincse birtokában válik érthetővé. A fenti szempontok magyarázzák, hogy a tananyag szükségszerűen jelentős mértékben támaszkodik több más alapozó tantárgy ismeretanyagára. Az eligazodást megkönnyítendő, a tananyag ezen alapismeretek vázlatos áttekintését, a legalapvetőbb molekuláris (kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai, esetenként biofizikai) fogalmak rövid ismertetését is magába foglalja.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Sejtbiológia
Szerzők:
Balázs Margit
Kiadó:
Debreceni Egyetem
Közreműködők:
Szabó Gábor
Dátum
2011.08.31.
Azonosító:
[URI]
Források:
eredeti [ISBN][ISSN]
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
sejtmembrán, receptorok, sejtmag, kromatin, kromoszóma, transzportfolyamatok, intracelluláris kompartmentek, DNS, RNS, replikáció, transzkripció, transzláció, génexpresszió, diffúzió, aktív transzport, jelátvitel, hírvivők
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása