Ugrás a tartalomhoz

Orvosi képfeldolgozás

Emri Miklós (2011)

Debreceni Egyetem

1. fejezet - BEVEZETÉS

1. fejezet - BEVEZETÉS

Az orvosi képfeldolgozás

Az orvosi kép gyűjtőfogalom, mivel ide sorolhatunk minden olyan képi információt, amelyet diagnosztikai vagy kutatási céllal készítettek. Ilyenek pl. egy röntgen felvétel, egy izotópdiagnosztikai vizsgálat képanyaga, egy CT-vel készített koponyavizsgálat képei, egy szöveti metszetről készített mikroszkópos felvétel, a szem belsejéről azaz a retináról készített kép, egy ultrahangos vizsgálat után kinyomtatott kép, vagy a szív mozgásáról készített ún. EKG-kapuzott MRI vizsgálat képanyaga. Hasonlóan gyűjtőfogalomnak tekinthető a képfeldolgozás szó is, hiszen a képek feldolgozását jelentheti egy egyszerű matematikai művelet, mint pl. egy zajszűrő algoritmus használata, ugyanúgy, mint a funkcionális MRI képsorozatok nagyon összetett feldolgozási folyamata. Ebből következik, hogy az orvosi képfeldolgozás szerteágazó tevékenységek sorozatát jelentheti, így az egységes tárgyalása első közelítésre nehéz feladatnak tűnik. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat egy jól körülírható problémakörre lehessen szűkíteni mindenképpen szükséges a képtípusok halmazának pontosabb körülírása és a képfeldolgozás fogalmának pontosítása.

A képtípusok körét a legegyszerűbben úgy lehet szűkíteni, ha az előállításukhoz használt berendezések körét pontosítjuk: e jegyzet keretében csak azokkal a képekkel foglalkozunk amelyek a nukleáris medicina és a radiológia képalkotó berendezéseivel, digitális technika alkalmazásával készültek. A képfeldolgozás fogalomkörét pedig csak az alapfogalmak és alapműveletek bevezetésére korlátozzuk és nem tárgyaljuk a kép előállításának folyamatát, így "feldolgozás" fogalom alatt a már elkészített képen végrehajtott műveleteket értjük. Ennek megfelelően ebben a jegyzetben csak gammakamera, SPECT, PET, digitális röntgen, CT, MRI és UH berendezésekkel készített képek és képsorozatok utólagos feldolgozása során használt eljárásokkal foglalkozunk.

Nem lehet képfeldolgozásról beszélni a képfeldolgozó programok említése nélkül. E programok tudása, alkalmazhatósága is rendkívül változatos képet mutat: léteznek nagyon egyszerű, kevés eszköztárral rendelkező, de mégis hasznos programok ugyanúgy, mint bonyolult, sokféle feladat elvégzését támogató összetett programok. Az orvosi leképezéstechnika- és a képfeldolgozás módszertana folyamatosan változik. Ennek a változásnak a követése és a különböző képfeldolgozó rendszerek használatának elsajátítása elképzelhetetlen az "orvosi kép" és az "orvosi képfeldolgozás" fogalmak mögött húzódó fizikai- és orvosbiológiai folyamatok, valamint matematikai modellek és módszerek ismerete nélkül.