Ugrás a tartalomhoz

Orvosi képfeldolgozás

Emri Miklós (2011)

Debreceni Egyetem

Képfeldolgozó programok

Képfeldolgozó programok

A jegyzetben használt fogalmak megismerés után az egyik fontos szempont a képfeldolgozás gyakorlatának megismerése. Ehhez a BrainCAD (www.minipetct.hu/brainncad) és ImageJ programot ajánljuk. A programok telepítéséhez és használatához a web oldalukon megfelelő információ található.

Itt most néhány képfeldolgozási feladatot adunk meg.

Navigáció és a mintavételezési paraméterek meghatásrozása

Mintavételezési paraméterek

 1. Olvasson be egy tomográfiás képanyagot és határozza meg a mintavételezés térrácsának paramétereit, valamint képelemek minimum- és maximum értékét, a képelemértékek jelentését!

 2. Olvassa be ugyanazon személy két PET-felvételét, és határozza meg mintavételezési paramétereket, valamint a képelemek szélsőértékeit és dimenzióját!

 3. Ovasson be egy CT-felvételet, valamint egy ahhoz regisztrált és egy ahhoz nem regisztrált FDG felvételt! Állapítsa meg mind a három esetben a mintavételezés és a képelemeloszlás jellegzetes paramétereit! Értelmezze az azonosságokat és az eltéréseket!

Mintavételezés és navigáció

 1. Olvassa be egy PET-felvétel képanyagát! Határozza meg a mintevételezés paramétereit és demonstrálja a kurzor mozgásával a meghatározott paramétereket. Néhány térrácspont esetében számítással igazolja a program helyes működését!

 2. Olvassa be egy CT-felvétel képanyagát! Értelmezze a kurzor mozgása során leolvasott voxelindex és világkoordináta értékeket és voxelértékeket! Néhány térrácspont esetében számítással igazolja a program helyes működését!

 3. Olvasson be egy regisztrált képanyagot! Értelmezze a kurzor mozgása során leolvasott voxelindex és világkoordináta értékeket és A voxelértékeket!

Metszetkészítés

Metszetsorozat készítése egyedi képsorozatokból.

 1. Olvassa be egy PET-felvétel képanyagát! Készítsen 3 mm-es axiális metszetsorozatot. Ügyeljen arra, hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön! Az alsó küszöböt a maximum érték 10%-ban határozza meg.

 2. Olvassa be egy MRI-felvétel képanyagát! Készítsen 2 mm-es coronáliss metszetsorozatot. Ügyeljen arra, hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön! Használjon 5%-os háttérvágást!

 3. Olvassa be egy CT-felvétel képanyagát! Készítsen sagittális metszetsorozatot 6x8 -as elrendezésben! Ügyeljen arra, hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön!

  • A színpaletta beállításánál a lágyszöveti kontraszt legyen a szempont!

  • A színpaletta beállításánál a csontos részek kerüljenek kiemelésre!

Metszetsorozat készítése regisztrált képsorozatokból.

 1. Olvassa be egy regisztrált CT-PET-felvételpár képanyagait! Készítsen 3 mm-es axiális fúzionált metszetsorozatot. Ügyeljen arra, hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön!

 2. Olvassa be egy nem regisztrált CT-PET-felvételpár képanyagait! Mutassa meg eg 2 mm-es metszetsorozat segítségével azt, hogy a valóban nem regisztrált képanyagról van szó!

 3. Olvassa be egy CT-felvétel és két ehhez regisztrált PET-felvétel képanyagait! Készítsen 2 mm-es, axiális, fúzionált metszetsorozatokat minden lehetséges kombinációban! Ügyeljen arra, hogy képi információ ne maradjon le az ábráról és minden metszet egy lapra kerüljön! A küszöbválasztást minden esetben indokolja meg!

Mintavételezés alkalmazása

 1. Olvasson be egy PET adatfájlt (pl. fdg.mnc) és módosítsa a voxelméretet 1x1x1mm-re. Mennyivel változott a képmátrix mérete és elképezett térfogat?

 2. Olvasson be egy PET adatfájlt (pl. fdg.mnc) és módosítsa a voxelméretet 1x1x1mm-re. Alkalmazzon leközelebbi szomszéd alapú és lineáris interpolációt. Képfúzióval szemléltesse az eltérést.

 3. Olvasson be egy MRI felvételt tartalmazó adatfájlt (t1.mnc). Készítsen két olyan új képsorozatot, amelyekben a bal ill. a jobb félteke látszik. Képfúzióval szemléltesse az eredményt.

Régióanalízis

 1. Egy PET felvételen rajzoljon régiókat az alábbiak szerint:

  1. Egy VOI ami 3 különböző axiális metszeten rajzolt szabadkézi poligonból áll.

  2. Egy VOI ami 3 különböző coronális metszeten rajzolt szabadkézi poligonból áll.

  3. Egy VOI ami egy axiális metszeten rajzolt 4 szabadkézi poligonból áll.

  4. Egy VOI ami 1 szabadkézzel rajzolt lyukas poligonból áll.

 2. Egy PET felvételen VOI avalízis segítségével határozza meg a bal- és a jobb oldali félteke szürkeállományában a glükózfelvétel arányát. A poligonokat szabakézzel legalább 3 metszeten rajzolja be.

 3. Egy PET felvételen VOI avalízis segítségével határozza meg a szürke- és a fehérállományá a glükózfelvétel arányát. A poligonokat szabakézzel legalább 3 metszeten rajzolja be.

 4. Demonstrálja az elemi poligon műveleteket:

  1. törlés, hozzáadás

  2. eltolás, forgatás, nyújtás, tükrözés,

  3. pont hozzáadása, pont törlése,

  4. poligon másolása az előző és a következő metrszetre.

 5. Kéfúzióval támogatott régióanalízissel számolja ki a két thalamus glükózfelvételi arányát.