Ugrás a tartalomhoz

Orvosi képfeldolgozás

Emri Miklós (2011)

Debreceni Egyetem

ORVOSI KÉPFELDOLGOZÁS

ORVOSI KÉPFELDOLGOZÁS


Tartalom

I. AZ ORVOSI DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS ALAPJAI
1. BEVEZETÉS
Az orvosi képfeldolgozás
"Az orvosi digitális képfeldolgozás alapjai" című kurzus
2. Az orvosi kép matematikai modellje
A képmátrix
A 2D képmátrix szerkezete
A 3D képmátrix szerkezete
A képmátrix geometriai tulajdonságai
Koordinátarendszerek
Térrácsok
Időben változó képi információ
A képekben tárolt információ fizikai jelentése
A vizsgált testrész fizikai vagy biológiai tulajdonságainak modellezése
Tomográfiás képmátrixok adatai
Vetületi képekben tárolt adatok
Mintavételezés
Feladatok
3. Kép- és régióanalízis
Képelemhalmazok
Szomszédsági halmazok
Kiválasztott képelemek halmaza (ROI/VOI)
Képelem környezete
A képelemértékek statisztikai vizsgálata
Lokális és globális és regionális statisztikai adatok
Hisztogramm analízis
A regionális analízis alkalmazása
Képfeldolgozó programok
Navigáció és a mintavételezési paraméterek meghatásrozása
Metszetkészítés
Mintavételezés alkalmazása
Régióanalízis
II. A MULTIMODÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS ALAPJAI
4. BEVEZETÉS
Leképezési módszerek
Computer tomográf (CT)
Mágneses rezonanciás képalkotás
PET módszer
A gyógyszerkutatás speciális képalkotó módszerei
Hibrid eszközök
PET-SPECT/CT
PET/MRI
5. Térbeli standardizálás, képregisztráció
A képregisztrációs feladat
Transzformáció-típusok
Regisztrációs módszerek
6. A képregisztráció matematikája
Geometriai transzformációk
Affin transzformáció
Nemlineáris transzformációk
Thin-plate spline transzformáció
Képregisztráció matematikai megfogalmazása
Elterjedt képregisztrációs szoftverek:
Mintavételezési eljárások
7. Digitális agyatlasztechnika
Digitális Agyatlaszok
Alapfogalmak
Koordinátarendszerek és Template-ek
Agyatlaszok fontosabb alkalmazásai a klinikai képfeldolgozásban
Egy gyakorlati alkalmazás: SPM Anatomy Toolbox
Agyatlaszok összevetése
Elérhető agyatlaszok
Atlaszok összehasonlító analízise
III. A KÉPREKONSTRUKCIÓS MÓDSZEREK MATEMATIKAI ALAPJAI
8. BEVEZETÉS
A leképezés folyamata, képalkotó eszközök
CT
SPECT
PET
MRI
9. Képrekonstrukciós módszerek
Analitikus eljárás
A projekción alapuló képalkotás PET esetében
Szűrt visszavetítés matematikája 2D-ben
Szűrők
Speciális geometriák
Iteratív módszerek
Matematikai modell
EM-ML
OS-EM (Ordered Subsets - Expectation Maximalization)
Speciális módozatok
Lista módú EM algoritmus
Rendszermodellezés
ART (Algebraic reconstruction technique)
RAMLA (Row-action maximum likelihood algorithm)
Rebinnelés
Képkorrekció
Koincidencia adatok korrekciója
Normalizáció
Gyengítési korrekció
Szórás korrekció
Random-korrekció

Az ábrák listája

2.1. eq_1.png
2.2. eq_2.png
2.3. eq_3.png
2.4. eq_4.png
2.5. eq_5.png
2.6. eq_6.png
2.7. eq_7.png
2.8. eq_8.png
2.9. eq_9.png
2.10. eq_10.png
2.11. eq_11.png
2.12. eq_12.png
2.13. eq_13.png
2.14. eq_14.png
2.15. eq_15.png
2.16. eq_16.png
2.17. eq_17.png
2.18. eq_18.png
2.19. eq_19.png
6.1. eq_23.png
6.2. eq_28.png
6.3. eq_30.png
6.4. eq_32.png
9.1. eq_37.png
9.2. eq_38.png
9.3. eq_39.png
9.4. eq_41.png
9.5. eq_44.png
9.6. eq_45.png
9.7. eq_46.png
9.8. eq_47.png
9.9. eq_58.png
9.10. eq_65.png
9.11. eq_74.png