Ugrás a tartalomhoz

A környezeti sugárzás anomáliái

Dr. Várhegyi András (2011)

1. fejezet - 1. A környezeti sugárzás anomáliái

1. fejezet - 1. A környezeti sugárzás anomáliái

1.1 A természetes radioaktivitás anomáliái a környezetben, NORM és TENORM anyagok (szerző: Dr. Várhegyi András)

Sugárzási környezetünk összetevőit eredet szerint hagyományosan két kategóriába sorolják: természetes és mesterséges eredetű sugárzások. Előbbiekbe tartozik a terresztriális radionuklidok (40K, valamint a 238U, 235U és 232Th radioaktív bomlási sorok nuklidjainak) sugárzása, a kozmikus sugárzás és a kozmogén radioizotópok (3H, 14C stb.) sugárzása. Utóbbi kategóriába az ember által mesterségesen létrehozott radioizotópok és technikai eszközök sugárzását soroljuk, pl. az egykori légköri atomrobbantásokból, a csernobili nukleáris baleset radioaktív kihullásából eredő sugárzás, az orvosi alkalmazások, az atomerőművi kibocsátások stb.

Előfordulnak a környezetünkben olyan helyek, helyzetek, ahol az egyébként természetes eredetű sugárzások a szokásosnál lényegesen nagyobb intenzitással jelentkeznek, amit rendszerint olyan anyagok okoznak, amelyekben a természetes, terresztriális eredetű radioaktív nuklidok valamilyen természetes hatásra feldúsulnak. Ezeket nevezi a szakirodalom NORM anyagoknak, az (angol Naturally Occurring Radioactive Materials kifejezés alapján). Például ilyen helyek, ahol természetes kálium, urán vagy tórium feldúsulások jelentkeznek a felszíni kőzetekben, talajokban; itt a gamma-sugárzás dózisteljesítménye a szokásos (50–100 nGy/h) érték többszöröse lehet. Magyarországi példa ilyen feldúsulásokra Kővágószőlős térsége, ahol a felsőtriász homokkőben uránfeldúsulások (érclencsék) kibúvásai jelennek meg a felszínen, vagy a Nagykovácsi melletti Th feldúsulások. Földalatti térségekben pedig a radioaktív radon (222Rn, a 238U bomlási sorozat közbülső eleme) gáz feldúsulásai tipikusnak mondhatók: a normál, kültéri radonkoncentrációt (1–10 Bq/m3) több nagyságrenddel meghaladó értékeket (több 10 ezer Bq/m3-ig) mérhetünk pl. egyes barlangokban.

Amennyiben ez a koncentrálódás nem természetes folyamatok, hanem emberi beavatkozás hatására következik be, akkor ezeket TENORM (Technically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) anyagoknak nevezi a szakma.