Ugrás a tartalomhoz

A környezeti sugárzás anomáliái

Dr. Várhegyi András (2011)

6.3 Meddőhányók rekultivációja

6.3 Meddőhányók rekultivációja

A bányászat során mintegy 47 millió t kőzetet hoztak a felszínre. Ebből a mennyiségből a bánya meddő az összesen létesített 9 db meddőhányó valamelyikére, döntően a II. vagy a III. sz. meddőhányóra került. A III. sz. meddőhányón helyezték le az Ércdúsító üzemben működő radiometrikus osztályozás során kiválasztott meddőnek azt a részét, amelyet a perkolációnál nem dolgozták fel. A rekultiváció során az uránnal szennyezett hulladékok elhelyezésére ki kellett jelölni központi hulladék tárolót. Kezdettől fogva a III. sz. meddőhányó központi hulladéklerakóként is működött elsősorban azon körülmény folytán, hogy a hányó az I. bányaüzem üregrendszere felett helyezkedik el, és ezért a meddőhányón átszivárgó szennyezett víz jelentős része a bányaüregekben gyűlik össze. Mivel a I. sz. bányaüzemből a bányavíz kiemelésre kerül (hatósági előírás alapján, védendő a tortyogói vízbázis), ezért ez a meddőhányó vízföldtani szempontból viszonylag védettebb más meddőhányókkal összevetve. Ez a magyarázata annak, hogy a rekultiváció során képződött hulladékok túlnyomó részét a III. sz. meddőhányóra szállították. E meddőhányóra szállították át a perkolációs feldolgozás maradékát, meddőjét is mintegy 7,2 millió t-át. Ugyancsak ide került néhány kisebb meddőhányó, valamint az épületek bontása során előállt törmelék is, beleértve a hidrometellurgiai üzem felszámolása során kapott valamennyi nem értékesített anyag és berendezés is. Így a meddőhányón a bányászati időszakban elhelyezett eredeti 12,2 millió t bánya meddő mellett a rekultiváció során további 7,5 millió t hulladék került. A hulladékokban a meddőhányón összesen mintegy 1400 t urán is található. A 6.4. ábrán a III. sz. meddőhányó látható a bánya működésének időszakában.

6.4. ábra - A III.sz. meddőhányó, 1987 (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.4 ábra A III.sz. meddőhányó,1987 (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.5. ábra - Rekultivált III. sz. meddőhányó víztisztítási csapadék tárolóval, 2009 (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.5 ábra Rekultivált III. sz. meddőhányó víztisztítási csapadék tárolóval, 2009 (MECSEK-ÖKO Zrt)

A meddőhányók hosszú távú fizikai integritását, stabilizálását megfelelő lejtőszög kialakításával, a meddő egy részének áthalmozásával érték el. A meddőket 1 m vastag föld réteggel szigetelték a légtértől, csökkentve a γ-dózis intenzitást és a radon exhalációját is.

Elvégezték a vízrendezést, amelynek során a felszíni nem szennyezett vízfolyásokat elválasztották a meddők alól kifolyó szennyezett szivárgó vizektől. Ez utóbbi vizek a víztisztító üzembe kerülnek illetve egy esetben a Frici –taró környéki meddők alól elfolyó vizet helyben tisztítják ioncserélő oszlopokon. A meddőhányókon az eróziót növényesítés is mérsékli.

A rekultivált III. sz. meddőhányó a 6.5. ábrán látható. A III. sz. meddőhányón alakították ki a víztisztítás során képződő alacsony urántartalmú, döntően gipszet és Mg(OH)2-t tartalmazó víztisztítási csapadéktároló helyét is. A fotón fehér foltként ez a tároló rész látható.

6.6. ábra - A rekultivált Perkoláció-II valamint a I.és III. sz. meddőhányó,2009 (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.6 ábra A rekultivált Perkoláció-II valamint a I.és III. sz. meddőhányó,2009 (MECSEK-ÖKO Zrt)