Ugrás a tartalomhoz

A környezeti sugárzás anomáliái

Dr. Várhegyi András (2011)

6.8 Permeábilis reaktív gát urántartalmú talajvíz in situ tisztítására

6.8 Permeábilis reaktív gát urántartalmú talajvíz in situ tisztítására

A Mecsekérc Rt-nél EU-projekt keretében kísérleti reaktív gát létesült. A gátba aktív anyagként homokkal kevert vastörmeléket helyeztek el. A gát elvi felépítését, a gát elemeit a 6.24 ábrán mutatjuk be.

6.24. ábra - Reaktív gát elvi felépítése (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.24 ábra Reaktív gát elvi felépítése (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.8.1 Permeábilis reaktív gát létesítésének egyes fázisai

A gát létesítésének egyes fázisai az 6.25 ábrán láthatók. A gát építése gépi és kézi munkával történt. Ipari méretben természetesen döntően gépi módszerek jöhetnek szóba. Az adott esetben viszonylag nehéz terepen, völgyben kellett a gátat létesíteni meglehetősen vízbetöréses területen. A vastörmelék homokkal való összekeverése, "hígítása" azt a célt szolgálja, hogy a működés során leváló csapadék pórustömítő hatását mérsékeljék.

A vízáramlás felöli oldalon alacsony vastartalmú réteg (~0,4 t Fe/m3)lett kiképezve az oldott oxigén redukciója céljából. Ezt követi a nagyobb vastartalmú réteg (~1,3 t/m3), amelyben az urán redukciója és kiválása következik be: ebben a zónában alacsony EH-érték alakul ki a fémvas redukciós tulajdonsága miatt. Mivel a víz pH-ja közben emelkedik, ezért CaCO3 és kisebb mértékben MgCO3 is leválik. E folyamatok révén csökken az átszivárgó víz oldott anyag tartalma is. A homokrétegek a víz egyenletesebb elosztását biztosítják.

6.25. ábra - Reaktív gát létesítése (MECSEKÉRC RT)

6.25 ábra Reaktív gát létesítése (MECSEKÉRC RT)

6.26. ábra - Reaktív gát monitoringja (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.26 ábra Reaktív gát monitoringja (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.8.2 Vízösszetétel változása a reaktív gátban

A létesített reaktív gát a monitoring kutakkal együtt az 6.27 ábrán látható. A gátban és környezetében kialakuló vízminőséget a monitoring kutakkal folyamatosan vizsgálják. Az adatok egy része (a gát létesítésének időszakában kapott adatok) az 6.4 táblázatban látható.

6.3. táblázat - A reaktív gátban kialakuló vízminőségre jellemző adatok

Távolság*pHEHEl. vez. kép.Ca2+HCO3-SO42+Bep. mar.Fe2+U
m mVμS/cmmg/l μg/l
07,2220616531626063771249<0,11020
0,257,64-7214211205183861126174
0,57,67-671351109488345106019,42
0,759,88-15768035203825337,13
1,010,02-15962323179984603,93
1,2510,17-103499231811155203,05
1,69,4925524181831064662,75
2,08,921573431261214537<0,19,8

Az eredményekből megállapítható, hogy a reaktív gáton belül jelentősen csökken a víz oldott anyag tartalma és az urántartalma (1020 µg/l-ről 9,8 µg/l-re), tehát a reaktív gát igen hatékonyan tisztítja az átáramló vizet. A reaktív gát elhelyezkedése a Zsid-patak völgyében és a gát elemei a 6.27 ábrán láthatók elvi metszet formájában. A gát lényegében a vízzáró alapkőzet és az agyagos talajréteg között helyezkedik el.

6.27. ábra - A reaktív gát metszete, elvi ábra (MECSEK-ÖKO Zrt)

6.27 ábra A reaktív gát metszete, elvi ábra (MECSEK-ÖKO Zrt)