Ugrás a tartalomhoz

A környezeti sugárzás anomáliái

Dr. Várhegyi András (2011)

Irodalomjegyzék Dr. Várhegyi András által írt fejezetekhez (1., 3., 5)

Irodalomjegyzék Dr. Várhegyi András által írt fejezetekhez (1., 3., 5)

A mecseki uránércbányászat megszüntetésének előzetes környezeti hatástanulmánya, Ökohydro Kft., 150 o.
A mecseki uránércbányászat megszüntetésének teljesörű koncepcióterve, Kézrat, MÉV 179 o. 1996.
Az egészségügyi miniszter 16/2000. (VI.8.) EüM rendelete, Magyar Közlöny, 2000/55.
Csővári M., Lendainé Koleszár Zs., Benkovics I.: Uránipar okozta környezeti károk helyreállítása, OMIKK Környezetvédelmi Füzetek, 1994/15.
Csővári M., Lendvainé Koleszár Zs., Várhegyi A.: Radioaktív sugárzás, JPTE Pollack M. Főiskolai Kar, 97 o.
Decommissioning of Facilities for Mining and Milling of Radioactive Ores and Closeout of Residues, IAEA Technical Report Series No. 362. Vienna, 1994.
Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, IAEA Safety Standards, Safety Guide No. RS-G-1.8, Vienna, 2005.
Kanyár B., Béres Cs., Somlai J., Szabó S. A.: Radioökológia és környezeti sugárvédelem, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 261 o. 2004.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Kármentesítési Füzetek 9, Szilárd ásványbányászati alprogram, Uránbányászat 159 o. 2003.
Management of Radioactive Waste from the Mining and Milling of Ores, IAEA Safety Standards Series, Safety Guide No. WS-G-1.2, 2002.
Monitoring and Surveillance of Residues from the Mining and Milling of Uranium and Thorium, IAEA Safety Report Series No.27, Vienna, 2002.
Occupational Radiation Protection in the Mining and Processing of raw Materials, IAEA Safety Stanards Series, Safety Guide No. RS-G-1.6, Vienna, 2004.
Protection Against Radon-222 at Home and at Work, ICRP 65, Annals of the ICRP, Vol.23, No.2, Vienna, 1993.
Release of Sites from Regulatory Control on termination of Pactices, IAEA Safety Standards, Safety Guide, No. WS-G-5.1, Vienna, 2006.
Remediation Process for Areas Affected by Past Activities and Accidents, IAEA Safety Standards, Safety Guide No. WS-G-3.1., Vienna, 2007.
Somlai J. (főszerkesztő, és még 8 szerző): Sugárvédelem (alcím: Sugárzások és sugárzás elleni védelem), HEFOP-3.3.1-P-2004-09-00151/1.0 pályázat keretében készült tananyag (csak elektronikus formában), 2008.
Steiner F., Várhegyi A.: Radiometria, Tankönyvkiadó, Budapest, 292 o. 1991.
Tanulmány a Mecseki Ércbányászati Vállalat külszíni rekultivációja sugárvédelmi követelményeinek meghatározásáról, az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokról, OSSKI, Budapest, 130 o. 1991.
Virágh E.: Sugárvédelem, dozimetria, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 132 o. 1985.