Ugrás a tartalomhoz

Energetika – Energiamenedzsment

Dr. Benkő Zsolt István, Dr. Pitrik József (2011)

4. fejezet - Jellegzetes állapotváltozások; leírásuk: p-V, T-S, H-S diagramokban

4. fejezet - Jellegzetes állapotváltozások; leírásuk: p-V, T-S, H-S diagramokban

Energodinamikai rendszerek vizsgálata során elsősorban gáznemű halmazállapot esetén lényeges az állapotváltozásokat megkülönböztetni. Ezek az izotermikus, az izobár, az izochor, az adiabatikus és a politropikus állapotváltozások. A változások mindegyike egyszerű összefüggésekkel leírható és jól szemléltethető diagramokkal. Leggyakrabban a p-V és T-S diagramokat használják.

Izotermikus állapotváltozás

Ha a hőmérsékletet állandó értéken tartjuk, akkor adott mennyiségű gáz nyomása és térfogata egymással fordított arányban áll (1662, Boyle-Mariotte törvény)[15]Litz József: Fizika II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005, pp. 33:

(4.1)

4.1. ábra - Izotermikus állapotváltozás p-V diagramja (kék: alacsonyabb hőmérséklet, piros: magasabb hőmérséklet). A görbe neve: izoterma

Izotermikus állapotváltozás p-V diagramja (kék: alacsonyabb hőmérséklet, piros: magasabb hőmérséklet). A görbe neve: izoterma


Az állapotváltozás a p-V diagramon egy hiperbola.

4.2. ábra - Izotermikus állapotváltozás T-S diagramja (kék: alacsonyabb hőmérséklet, piros: magasabb hőmérséklet)

Izotermikus állapotváltozás T-S diagramja (kék: alacsonyabb hőmérséklet, piros: magasabb hőmérséklet)
[15] Budó Ágoston: Kísérleti fizika I., Tankönykiadó, Budapest, 1978, pp. 244