Ugrás a tartalomhoz

Energetika – Energiamenedzsment

Dr. Benkő Zsolt István, Dr. Pitrik József (2011)

Izobár állapotváltozás

Izobár állapotváltozás

Állandó nyomás mellett az elzárt gáz térfogata és a hőmérséklete egymással egyenesen arányos (1802, Gay-Lussac első törvénye) [16] [17] :

(4.2)

ahol t a hőmérséklet (Celsius fokban), β a hőtágulási együttható, V0 a gáz térfogata 0 °C-on. A mérések szerint

A 4.2 egyenlet a törvény eredeti megfogalmazása. A termodinamikai hőmérséklet segítségével Gay-Lussac első törvénye az alábbi formát ölti:

(4.3)

Az állapotváltozás a p-V diagramon egy vízszintes vonal:

4.3. ábra - Izobár állapotváltozás p-V diagramja

Izobár állapotváltozás p-V diagramja


Az állapotváltozás T-S diagramja egy exponenciális függvény:

4.4. ábra - Izobár állapotváltozás T-S diagramja

Izobár állapotváltozás T-S diagramja
[16] Budó Ágoston: Kísérleti fizika I., Tankönykiadó, Budapest, 1978, pp. 374

[17] Litz József: Fizika II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005, pp. 34