Ugrás a tartalomhoz

Energetika – Energiamenedzsment

Dr. Benkő Zsolt István, Dr. Pitrik József (2011)

14. fejezet - Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

14. fejezet - Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

Az energiamenedzsment[100] – értelmezésünk szerint – az energiákkal való gazdálkodás irányítása. Ez vonatkozhat a prímér és a feldolgozott energiákra és mindazon rendszerekre, amelyek energiát termelnek, szállítanak, vagy felhasználnak.

Az energiamenedzsment rendszereket az energiahatékony megoldásokra, az energia felhasználás csökkentésére, a biztonságos működtetésre, … irányuló törekvés jellemzi.

Az energetikai rendszerek életünkben fontos szerepet töltenek be. Ezek közül elsőként a közlekedési rendszerhez kapcsolódó megoldásokból mutatunk be né¬hányat. Egy gépjárműtechnikai rendszer adatokat, mérési értékeket, működési jelzéseket, hibajelzéseket, karbantartási jelzéseket szolgáltat és végrehajtja a tervezett programokat.

Az emberiség által felhasznált energia jelentős részét a közlekedésben használják fel.[101] A városok (települések) közlekedése két alapelv szerint szervezhető:

  • Az extenzív koncepció szerint: a mobilitás fontosságát hangsúlyozzák, az ú­jabb közlekedési feladatok ellátására újabb közlekedési pályákat építenek. Hazánkban az új autópályák átadásával a forgalom növekedésére lehet számítani.

  • Intenzív koncepció szerint, a közlekedési szükségletek csökkentésére törekednek (közlekedési térátmérő csökkentése, úthossz rövidítés, sebesség növelés).

Felismerhető törekvés a közlekedési idő és a felhasznált energia csökkentése. Ha a közlekedési idő csökkentésére törekszünk, akkor ez a sebesség növekedéséhez, a parkolási idő meghosszabbításához vezethet. A felhasznált energia csökkentésére számtalan mód van, de ezek többsége ellentétes hatásokat exponál.[102]

A városi közlekedés energetikai megközelítése

A gépjármű-közlekedés anyagi infrastruktúrájának meghatározó eleme az energiaellátás, melynek közvetlen és közvetett hatásrendszere csak részben feltárt nem¬zetgazdasági, regionális és helyi szinten.

A primér energetikai folyamat

A hagyományos üzemű gépjárművek működtetéséhez felhasznált energiahordo¬zók (gáz, benzin, gázolaj) kémiailag kötött formában tartalmazzák azt az energiát, mely a járműmotorban égési folyamat révén hővé, majd ennek a hőnek egy része – a termodinamika második főtétele értelmében – mechanikai munkává alakul, míg a többi a környezetbe kerül.

Az üzemanyag-fogyasztás jellemző értékei

A gépjárművek üzemanyag-fogyasztása számtalan tényező függvénye. Ezek kö¬zül kiemelhetők: az üzemanyag tulajdonságai, az erőgép konstrukciós és üzemi jellemzői, a jármű konstrukciós és üzemi jellemzői, a forgalmi-logisztikai jellemzők és a gépjárművezető üzemeltető tevékenysége.

A 14.1. ábra egy átlag személygépkocsira és egy átlag nehéz tehergépkocsira vonatkozó, különböző sebességekre érvényes fogyasztási adatokat mutatja be. A 40–70 km/h sebesség közötti tartomány ahol a legkedvezőbbek a fogyasztási adatok nem jellemző sem a városi, sem a városon kívüli üzemre.

14.1. ábra - Gépjármű üzemanyag-fogyasztása a sebesség függvényében [Szerkesztette: Pitrik J.; Forrás: Schuchmann G.–Kisgyörgy L. 2004. p. 82.]

Gépjármű üzemanyag-fogyasztása a sebesség függvényében [Szerkesztette: Pitrik J.; Forrás: Schuchmann G.–Kisgyörgy L. 2004. p. 82.]
[100] Power Management=PM

[101] David J.C. Mackay: Fenntartható energia – mellébeszélés nélkül (www.withouthotair.com). Az Egyesült Királyságban napi 50 km autózáshoz 40 kWh/nap energiafelhasználást jelent. Ezt az ener­giát elő lehet állítani: 20 kWh/nap szélenergia, 13 kWh/nap napkollektor hő és 4 kWh/nap hullámenergia összegével.

[102] Erdősi Ferenc: A kommunikáció szerepe terület- és település fejlődésében. VÁTI, 2000, Budapest, pp. 342–345.