Ugrás a tartalomhoz

Környezeti transzportfolyamatok

Dr. Gribovszki Zoltán (2011)

1.. fejezet - Alapfogalmak, definíciók, a diffúziós egyenlet

1.. fejezet - Alapfogalmak, definíciók, a diffúziós egyenlet

Bevezetés

A fejezet megismertet minket az anyagok mozgásával, vagy más néven transzport folyamatokkal, kapcsolatos alapfogalmakkal és ráfordítja a figyelmünket a diffúziós folyamatok fizikájára. Mivel a diffúziós folyamatok fogalmának megértése a leglényegesebb része ennek a fejezetnek, igyekszünk azt minél alaposabban kifejteni és levezetni pontos matematikai formában. Az első alapelvekből kiindulva célunk egy fontos, a folyamatot leíró parciális differenciálegyenlethez eljutni. A tananyagban szükségesnek érezzük a matematikai eszköztár kissé nagyobb mértékű alkalmazását, hogy így a diákok eljuthassanak a diffúziós folyamatoknak és a diffúziós egyenletnek az alapos és teljes körű megértéséhez. Ez az alapozás hozzá fog segíteni minket a későbbi fejezetben következő bonyolultabb folyamatok megértéséhez és elkezdi, ill. folytatja annak a mérnöki intuíciónak a kifejlesztését, aminek a segítségével a környezetben lejátszódó transzportfolyamatokkal kapcsolatos problémákat oldhatunk meg.

Irodalomjegyzék

Fischer, Hugo B., List, E. John, Koh, Robert C. Y., Imberger, Jörg, és Brooks, Norman H.. Szerzői jog © 1979. 0-12-258150-4. Acadamic Press. Mixing in Inland and Coastal Waters.

Lajos, Tamás. Szerzői jog © 2008. 9789-6306-6382-3. Lajos Tamás dr.. Az áramlástan alapjai.

Jolánkai, Géza és Bíró, István. Szerzői jog © 1999. ELTE. A vízminőségvédelem alapjai különös tekintettel a rendszerszemléletű öko-hidrológiai módszerekre.

Jolánkai, Géza. Szerzői jog © 1989. Katona, E.. AQUA publisher. Models of non-point source pollution. (in hungarian). In: Manual of water pollution control.

Kovács, Balázs. Szerzői jog © 2004. Gáma-Geo Kft.. Hidrodinamika és transzportmodellezés (Processing Modflow környezetben).

Nepf, H. M.. Szerzői jog © 1995. Course notes and problem sets, MIT Course 1.77: Water Quality Control.

Socolofsky, Scott A. és Jirka, Gerhard H.. Szerzői jog © 2005. Texas A&M University. Special Topics in Mixing and Transport Processes in the Environment.

Error: no bibliography entry: id541634 found in http://docbook.sourceforge.net/release/bibliography/bibliography.xml