Ugrás a tartalomhoz

Környezeti transzportfolyamatok

Dr. Gribovszki Zoltán (2011)

A fejezetben tanultak összefoglalása

A fejezetben tanultak összefoglalása

Az előző fejezetben a környezetben lejátszódó transzportfolyamatokkal általában ismerkedtünk meg és egy fontos transzport folyamatra a diffúzióra fókuszáltunk. A diffúziós anyag transzport leírására szolgáló Fick-féle törvényt levezettük. A későbbiekben felhasználtuk a Fick-féle törvényt, amely a diffúziós transzport következtében előálló koncentráció mező időbeli változásának leírására szolgál. A hasonlósági módszert használtuk fel a dimenzióanalízis technikájával kombinálva, hogy a pontszerű forrásból pillanatszerűen kiinduló, diffúziós egyenlettel leírható anyagtranszport egy dimenziós megoldását megtaláljuk. Végül egy példával illusztráltuk, a diffúziós transzport eredményét, abban az esetben, amikor a koncentráció gradiens fennáll és fontos szerepet játszik a szennyezések koncentrációjának előrejelzésében, azok környezetbeli mozgása során.