Ugrás a tartalomhoz

Környezeti transzportfolyamatok

Dr. Gribovszki Zoltán (2011)

A fejezetben tanultak rövid összefoglalása

A fejezetben tanultak rövid összefoglalása

Ebben a fejezetben a szennyezőanyag transzport jellemzőit elemeztük a környezetben jelentkező sebességek változásai (mint turbulenciát okozó hatások) szerint. A fejezet első részében, a turbulencia jelenségét tárgyaltuk és bemutattuk, hogy a turbulencia miatt ingadozó sebesség egy átlagos értékből és véletlenszerű tagból összerakható. Ezek alapján bevezettük a Reynolds-féle turbulens sebességekre vonatkozót dekompozíciót az advektív diffúziós egyenletbe, az új turbulens diffúzióra érvényes egyenlet formája hasonló, mint a molekuláris diffúzióra érvényes egyenleté, de nagyobb ún. turbulens diffúziós tényezőkkel. A másodikként tárgyalt változó sebességek típusa egy ún. nyíró sebesség profilra vonatkozott, amely egy átlagos áramlási sebességgel és egy ettől a sebességtől való determinisztikus eltéréssel jellemezhető. A nyírási profilra érvényes módosított Reynolds-féle dekompozíciót behelyettesítve az advektív diffúziós egyenletbe és mélység, ill. később keresztszelvény szerint átlagolva egy új kereszt és hosszirányú tagokat, majd később csak egy hosszirányú tagot tartalmazó diszperziós egyenlethez jutottunk. A csak hosszirányú diszperziós tagot tartalmazó egyenletet átrendezve eljutottunk a hosszirány diszperziós tényező meghatározására érvényes integrál összefüggéshez. Abból a célból, hogy bemutassuk hogyan használhatjuk ezeket az egyenleteket és kaphatunk terepi mérések alapján értékeket ezekre a jellemzőkre, a fejezet végén egy egyszer nyomjelzős vizsgálatra mutattunk be példát. A jelzőanyagos vizsgálat segítségével a vízfolyás hozamát és a szennyezőanyagok terjedésére is érvényes hosszirányú diszperziós tényezőt számítottuk.