Ugrás a tartalomhoz

Környezeti informatika

Dr. Gyulai István (2011)

Irodalom

Irodalom

BARÓTFI, I. Szerzői jog © 2000. Környezettechnika. Mezőgazda kiadó. Budapest. 135-154.

BARUSLEY , M.J . Szerzői jog © 2007. Environmental Modeling; A Practical Introduction. . CRC Press, Taylor and Francis Group . London.

BATEMAN , I és WILLIS , K . Szerzői jog © 1999. Contingent valuation of Environmental Preferences: Assessing Theory and Practice int he USA, Europe and Developing Countries . Oxford University Press . Oxford.

BEDŐ, A. Szerzői jog © 2007. Győri Árkád csomópont közúti közlekedéséből származó zajterhelés vizsgálata. Diplomamunka, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest. 41-53.

BAUM, F. Szerzői jog © 1992. Umweltschutz in der Praxis. Oldenbourg Verlag. Müchen. 12-15.

BITE , P.-né és BITE , P . Szerzői jog © 2003. Az EU zajvédelmi irányelveinek érvényesítése a hazai közúti gyakorlatban . Közúti és mélyépítési szemle, 53. évfolyam, 11. szám . Budapest. 22-26 .

BITE , P.-né és BITE , P . Szerzői jog © 2005. A „stratégiai zajtérkép” és a „zajtérkép” értelmezése, az alkalmazási területek közötti különbségek . Közúti és mélyépítési szemle, 55. évfolyam, 7. szám . Budapest. 13-16 .

BODA , ZS . Szerzői jog © 1993. A fenntartható gazdasági jólét mutatója . ISEW ÖKO IV. 2-3. .

BRENDT , M . Szerzői jog © 2007. Részletes háttér – információ a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. Kormányrendelet végrehajtásához . . Budapest.

BRENDT , M és BIBÓK , ZS . Szerzői jog © 2003. Közlekedjünk környezetkímélően . Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium . Budapest. 38-41 .

BROWN , L . Szerzői jog © 1993. A világ helyzete 1990., 91., 92., 95. . WRC, Föld Napja . Budapest.

BULLA , M , KEREKES , P , és KÓCZY , T.L . Szerzői jog © 2003. Modeling of environmental processes by soft computing methods. . IEEE International Conference on Computer… Cybernatics . Siófok.

BULLA , M . Szerzői jog © 2004. Komplex környezetállapot-értékelő szakértői rendszerek metodikai fejlesztése . Széchenyi I. Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék . Győr.

BULLA , M . Szerzői jog © 2005. Környezeti monitoring, Környezetállapot-értékelés, Magyarország környezetállapota . HEFOP 2005/7 .

BULLA , M és GUZLI , P . Szerzői jog © 2006. A fenntartható fejlődés indikátorai. In: Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez. (KÉP Projekt) . MTA-KVvM . Budapest.

BUNA , B . Szerzői jog © 1982. A közlekedési zaj csökkentése . Műszaki Könyvkiadó . Budapest. 16-73 .

BRENDT , M és MUNTÁG , A . Szerzői jog © 2007. Stratégiai zajtérképezés - új eszköz a környezeti zaj elleni védelemben . VII. Környezettudományi Konferencia . Győr.

CARSON , R.T . Szerzői jog © 1991. „Constructed Markets” in: Barden, J.B. and Kolstad, C. D., eds: Measuring the Demand for Environmental Quality in: Barden, J.B. and Kolstad, C. D., eds: Measuring the Demand for Environmental Quality . . North-Holland, Amsterdam.

CUMMINGS , R és HARRISON , G . Szerzői jog © 1995. The Measurement and Decomposition of Nonuse Values: A Critical Revew . Environmental and Resource Economics 5 . .

DALY , H.E . Szerzői jog © 1991. Steady-State Economics . Island Press . Washington D.C..

Eco-System Model for SUS-CA-REM , . Szerzői jog © 2010. Science for Peace and Security Programme SfP 983931 Project .

e-IRG . Szerzői jog © 2009. Report on Data Management. (Data Management Task Force. EC) . . Finland, Espoo.

FREEMAN , III és MIRCK , A . Szerzői jog © 1994. The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods. Recorces for the future . Washington D.C . .

GEPSUS , . Szerzői jog © 2009. Geographical Information Processing for Environmental Pollution-Related Security within Urban Scale Environments SfP 983510 Project .

GARROD , G és KENNETH , G.W . Szerzői jog © 1999. Economic Valuation of the Environment. Methods and Case Studies . Edward Elgar . Cheltenham, U.K.

GATSCHNEGG , W . Szerzői jog © 2003. Lärm macht krank . Verkehr und Umwelt, Heft 2003/3-4 . 38-40 .

GÖRBE , A és NEMESICSNÉ , ZS.Á . Szerzői jog © 1998. A jólét mérése, avagy merre halad Magyarország . Kortárs II. 1. . .

HANLEY , N . Szerzői jog © 1997. Macroeconomic Measures of Surtainability: a critical review. Draft 2 . . University of Stirling, U.K.

KEREKES , S és SZLÁVIK , J . Szerzői jog © 2001. A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei . KJK . Budapest.

KEREKES , S . Szerzői jog © 2007. A környezetgazdaságtan alapjai . Aula Könyvkiadó, Corvinus Egyetem . Budapest.

KISS , A . Szerzői jog © 2009. Vasúti pályaudvar közlekedési és üzemi eredetű zajterhelésének vizsgálata . Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem . Budapest. 13-17 .

KOREN , E . Szerzői jog © 2003. Zajvédelem előadások (kézirat), . Széchenyi István Egyetem . .

KOREN , E . Szerzői jog © 2005. Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése, Doktori (PhD) értekezés . Széchenyi István Egyetem . Sopron.

MUNASHINGE , M . Szerzői jog © 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. . . The World Bank, Washington D.C..

MEADOWS , D.H , MEADOWS , D.L , és RANDERS , J . Szerzői jog © 1972. The Limits to growth . Universe Books . NY. USA.

MEADOWS , D.H , MEADOWS , D.L , és RANDERS , J . Szerzői jog © 1992. Beyond the Limit . Chelsea freen Publishing Co. Post Millis . Vermont.

MEADOWS , D.H , MEADOWS , D.L , és RANDERS , J . Szerzői jog © 2005. A növekedés határai harminc év múltán . Kossuth Könyvkiadó . Budapest.

ONSHORGE , SZ.L , KAJNER , P , és UNGVÁRI , R . Szerzői jog © 2005. Fenntartható EU felé . L’Hartmann Kiadó .

PEARCE , D és TURNER , R . Szerzői jog © 1990. Economics of Natural Resources and the Environmental . The John Hopkins University Press . Baltimore.

PEARCE , D.W . Szerzői jog © 1993. A modern közgazdaságtan eszköztára . . KJK, Budapest.

PODMANICZKY , L és ÁNGYÁN , J . Szerzői jog © 1999. Modellvizsgálatok a Környezetileg Érzékeny Területek (ESA) rendszerének magyarországi bevezetéséhez. Zöld Belépő – EU csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata. 74. sz . . .

PÓTA , GY.-NÉ . Szerzői jog © 2006. Zajosak vagyunk . Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium . Budapest. 23-25 .

READY , R . Szerzői jog © 1996. Differences btw. Continous and Discrete Contingent Value Estimates Land Ecomonics 72(3) .

RECHNITZER , J és SMAHÓ , M . Szerzői jog © 2005. A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben . MTA Közgazdasági Tudományos Intézet . Budapest.

SANTOS , H.M . Szerzői jog © 1998. The Economic Valutation of Landscape Charge. Theory and Policies for Land Use and Conservation . Edward Elgar . Cheltenham.

SÁNTHA , A . Szerzői jog © 1993. Környezet-gazdálkodás . Akadémia Kiadó . Budapest.

SCHUMACHER , E . Szerzői jog © 1984. Small is beautiful . KJK . Budapest.

SÍMAI , M . Szerzői jog © 2001. Zöldebb lesz-e a világ? . Akadémia Kiadó .

MARJAINÉ , ZS SZERÉNYI . Szerzői jog © 2000. A természeti erőforrások monetáris értékelésének lehetőségei Magyarországon, Különös tekintettel a feltételes értékelés módszerére. PhD értekezés, kézirat . Corvinus Egyetem . Budapest.

MARJAINÉ , ZS SZERÉNYI . Szerzői jog © 2005. A feltételes értékelés alkalmazhatósága Magyarországon, PhD . Akadémiai Kiadó Rt. Budapest.

The Environmental Kuznets Curse . Szerzői jog © 1999. A Survay of Literature . Simone Borghesi European University Institute .

TURNER , R.K . Szerzői jog © 1999. The Place os Economic Values in Environmental Valuation. in: Bateman, W. (eds): Valuing Environmental Preferences. Valuing Environmental Preferences. Theory and Practicies of the Contingent Valuation Method . Oxford University Press . NY.

WEIZSACKER , E von . Szerzői jog © 1997. Factor Four . Earthsean Publication Ltd. . London.

ZENTAI , K és SCHÁD , P . Szerzői jog © 2001. A zajterhelés, mint környezetszennyezés és a növényzet szerepe a zaj csökkentésében . Független Ökológiai Központ . Budapest. 16-17 .

http://epp.eurostat.ec.europa.eu.