Ugrás a tartalomhoz

Környezetstratégia

Dr. Fekete Jenő György (2011)

8. fejezet - A stratégia megvalósítása

8. fejezet - A stratégia megvalósítása

Megvalósítás nélkül a legjobb stratégiai terv sem ér egy fabatkát sem, jó stratégiai terv nélkül pedig a megvalósítás csak kapkodássá, és pótcselekvésekké válik.

A stratégia megvalósítása két fontos fázisból áll:

-          az akciók végrehajtásából, ellenőrzéséből, a teljesítményértékelésből, és
-          a visszacsatolásból, a szükséges módosítások elvégzéséből.

8. 1. A stratégiai akciók és a változtatás

A változtatásokat a cég, a szervezet, vagy a környezetvédelem életébe a stratégiai akciókon keresztül lehet bevinni. Ezt a folyamatot érzékelteti a 8.1. ábra.

8.1. ábra. A stratégiai akciók és a változtatás

8.1. ábra. A stratégiai akciók és a változtatás

A stratégiai akciók és a velük járó változtatások sikeres megvalósításához a stratégiai tanácsadók szerint hét terület sikeres együttműködése szükséges. Ezek:

  • a jövőkép elérését segítő stratégiai akciók együttese,

  • a szervezeti felépítés, munkakörök együttese,

  • a szervezetben működő formális és informális folyamatok együttese, döntési, ellenőrzési, értékelési és kommunikációs rendszerek,

  • viselkedési formák,

  • közös értékek, mire büszkék, és mire szeretnének büszkék lenni, miben sikeresek és mitől tartózkodnak,

  • valamennyi munkavállaló tudásával, tapasztalatával, elkötelezettségével, valamint

  • a képességek összessége, erősségek, kompetenciák, a rendelkezésre álló erőforrások mennyisége és minősége.

A hét terület összefüggéseit mutatja McKinsey 7S modellje, mely a 8.2. ábrán látható. Az angol megnevezéseket azért szerepelnek az ábrán, hogy egyértelmű legyen a 7S megnevezés.

8.2. ábra. A 7S modell

8.2. ábra. A 7S modell

Az akciók sikeres végrehajtását, az eredményt az állandó megújulás, a tanulás és az új ötletek garantálják. Ehhez azonban jó szakemberekre, és a szakemberek döntési joggal való felruházására van szükség. A hatalomelvű, centralizáló vezetési módszer helyett a demokratikus vezetés, a mentori képességek érvényesítése, és a valódi csapatmunka előtérbe helyezése kívánatos. Ez feltétele az akciók, a változtatások sikeres végrehajtásának is. A 7S modellt célszerű kibővíteni, és a 8.3. ábrán látható 8S modellt alkalmazni (Csath M. 2004).

8.3. ábra. A 8S modell

8.3. ábra. A 8S modell

A stratégia sikeres végrehajtásához öt elemre van szükség (Galbraith, J. R. 1995). Ezek:

-          a jövőkép, a célok, az értékrend, a misszió és a megvalósítandó akciók együttese,
-          a jó szervezeti felépítés és működtetés,
-          a lejátszódó értéktermelő folyamatok összessége,
-          a motiváció, mely az embereket és a szervezeteket összekapcsolja
-          a rendelkezésre álló szakemberállomány a maga képességeivel, tudásával, akaratával és elkötelezettségével.