Ugrás a tartalomhoz

Környezetstratégia

Dr. Fekete Jenő György (2011)

8.2. A stratégia megvalósításának hatékonysága és sikeressége

8.2. A stratégia megvalósításának hatékonysága és sikeressége

Az egyes elméletek és modellek szerinti elemek, rendszerek összhangjának megteremtéséhez és fenntartásához fontos, hogy a stratégia vezetői, irányítói folyamatosan elemezzék az egyes részterületek működésének hatékonyságát és minőségét. Ezt szolgálják a menetközben végzett ellenőrzések, korrekciók. Az elemzésnek célratörőnek és egyértelműnek kell lennie, ezért célszerű olyan kérdőívek készítése, melyeket fel lehet használni akár egyéni, akár csoportos értékelésekhez is. Az elemzésnek ki kell térnie a környezetvédelmi felülvizsgálatokhoz hasonlóan a cég környezetvédelmi teljesítményére is. Az elemzés folyamatossága egyben lehetőséget ad arra is, hogy a lemaradásokat behozzuk. Ha a teljesítményünk jobb, mint a tervezett szint, akkor is lehetőség van újabb korrekciókra, melyek esetleg más akciók végrehajtásának eredményességét is javítják.

A stratégiai célkitűzések általában nem statikusak, hiszen a stratégiai tervezés igazi célja a környezet állandó és folyamatos javítása. Ezért az ellenőrzésnél feltárhatók azok a lehetőségek is, melyek a további változtatásokhoz, vagy a jobb eredményekhez vezethetnek.

A sikeres stratégiamegvalósítás záloga lehet az ARC modell (Architecture-Routines-Cultures) alkalmazása (Saloner, G. 2001) Az ARC modell értelmezése pl. egy területfejlesztési stratégia környezetvédelmi fejezetében a következő lehet:

  • Architecture = a stratégiában megtervezett akciók, feladatok kapcsolati rendszere, hierarchiája, a végrehajtók kiválasztása, pozicióba kerülése, motivációs rendszere, az irányítás feltételrendszere, formális és informális kapcsolatok, tulajdonviszonyok, felelősségi körök, stb.

  • Routines = a környezetvédelmi szabályozások, direktívák, jogszabályok, működési szabályok, döntési és ellenőrzési mechanizmusok, szokások, stb.

  • Cultures = a régióban meglévő kulturális, szellemi színvonal, értékrendek, a társadalmasítás folyamata, a társadalmi részvétel feltételei, környezettudatosság, a végrehajtó szervezetek tudásszintje, stb.

Az ARC modell a stratégia és a napi gyakorlat kapcsolatának fontosságát hangsúlyozza. Az egyes elemek színvonalának biztosítása, összhangjuk megteremtése végső soron a stratégia végrehajtásáért felelős vezető, vagy vezetők feladata. A stratégia megvalósítása azt jelenti, hogy a stratégiai akciók változásokat indítanak el, és ezeknek a változásoknak a véghezvitele vezet el a stratégiai célok megvalósításához, a jövőkép realizálásához. A változások sikeres megvalósításának feltételeit a vezetőknek kell biztosítaniuk. Ezeket az összefüggéseket mutatja be a 8.4. ábra (Csath M. 2004)

8.4. ábra. A stratégia sikeres megvalósításának feltételei

8.4. ábra. A stratégia sikeres megvalósításának feltételei