Ugrás a tartalomhoz

Megújuló energia

Dr. Horváth József (2011)

4.5. Irodalomjegyzék az 4. fejezethez

4.5. Irodalomjegyzék az 4. fejezethez

[4.1] Mádlné Szőnyi Judit - Rybach László - Lenkey László-Hámor Tamás – Zsemle Ferenc: Fejlődési lehetőségek a geotermikus energia hasznosításában, különös tekintettel a hazai adottságokra. MTA tanulmány, Budapest, 2008.
[4.2] Halász Györgyné - Kozák Miklós - Kalmár Ferenc – Buday Tamás – Papp István: A geotermikus energia felhasználása a létesítmények energiaellátásában. Tanulmány, EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, Debrecen, 2009.
[4.3] 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról.
[4.4] Török Á.: Geológia mérnököknek. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2007.
[4.5] Muffler, L. P. J. – Cataldi, R. :Methods for regional assessment of geothermal resources. Geothermics 7. 1978.
[4.6] Egerer F. – Kertész P. : Bevezetés a kőzetfizikába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.
[4.7] Korim K: GEOINFORM. Üledékes medencékben előforduló termálvizek kutatásának módszerei és eszközei. MÁFI, Budapest, 1981.
[4.8] Orkustofnun Munkacsoport: Sustainable production of geothermal energy – suggested definition. IGA News 43. 2001.
[4.9] Buday T. – Kozák M. – McIntosh R.W. : International experience of geothermal energy production regarding sustainability. – In 14th „Building Services, Mechanical and Building Industry days” International Conference, Debrecen, Hungary, 2008.
[4.10] Rybach, L. – Mégel, Th. – Eugster, W.J. : At what timescale are geothermal resource renewable? – In: Proc. World Geothermal Congress 2000.
[4.11] Bobok E. : Geotermikus energiatermelés. – Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.
[4.12] Dövényi P. – Tóth Gy. (2008): A Kárpát-medence geotermikus és hévízföldtani adottságai. – http://www.geotermika.hu/eloadasok_080226/Dovenyi_Toth_kistelek.pdf
[4.13] Kovács B. – Szanyi J. – M. Tóth T. – Vass I. (2007): Termálvizeink hasznosítási lehetőségei entalpiájuk függvényében. http://www.hidrotanszek.hu/asvkonf/8_Szanyi.pdf
[4.14] Dövényi, P. – Horváth, F. : A Review of Temperature, Thermal Conductivity, and Heat Flow Data for the Pannonian Basin. – In: Royden, L. H. – Horváth F. ed. The Pannonian Basin. A Study In Basin Evolution, AAPG Memoir 45. 1988.
[4.15] Szanyi J. – Kovács B. : Magyarország aranytartaléka – a geotermikus energia. – In: Tanulmányok a geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére, Debrecen, 2008.
[4.16] Rezessy G. – Szanyi J. – Hámor T. : Jelentés a geotermikus energiavagyon állami nyilvántartásának kialakításáról. – kézirat, MGSZ, Budapest, 2005
[4.17] Pálfalvi F. – Kozák M. : Előzetes környezeti hatástanulmány Debreceni Gyógyfürdő Kft. IX. sz. hévízkút létesítéséhez. – kézirat, Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék adattára. Debrecen, 1999.
[4.18] Szilágyi Eszter: A debreceni termálvíz kémiai összetétele és környezetre gyakorolt hatásai, TDK dolgozat, DE-AMTC-MK, Debrecen, 2008.
[4.19] Kovács M.-Kozák M. : New application of geothermal energy-ACTA GGM-CINA Geology, Gemorphology, Physical Geography Series 2. 2007.
[4.20] Büki G. : Kapcsolt energiatermelés, Műegyetem kiadó, Budapest, 2007.
[4.21] Kalmár Ferenc: Geotermikus energiahasznosítás TÁMOP- 4.2.2-08/1-2008-0017 projektben részvevő országokban, Tanulmány, Debrecen, 2009.
[4.22] Eliasson. E, Armannsson. H, Thorhallsson. S, Gunnarsdottir. M, Bjornsson. O, Karlsson. T :Space and District Heating. Geothermal energy and utilization and technology. Edited by Mary H. Dickson and Mario Fanelli. UNESCO. ISBN 92-3-103915-6. 2003.