Ugrás a tartalomhoz

Megújuló energia

Dr. Horváth József (2011)

7.4. Irodalomjegyzék az 7. fejezethez

7.4. Irodalomjegyzék az 7. fejezethez

[7.1] A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Budapest,2007.
[7.2] http://okir.kvvm.hu/lair/
[7.3] www.euro.who.int/Document/E87950.pdf
[7.4] Kevin Barrett, Frank de Leeuw et al: Health Impacts and Air pollution; ETC/ACC Technical Paper 2008/13 .
[7.4.1] klima.kvvm.hu/documents/32/VEZETOI_OSSZEFOGLALO.pdf
[7.5] 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.
[7.6] Walz Géza: Zaj- és rezgésvédelem. Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2008.
[7.7] 280/2004.(X.20.) Kormány rendelet a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről.
[7.8] 25/2004.(XII.20) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól.
[7.9] Vajda György: Energetika és fenntartható fejlődés, A természet Világa, 132. évfolyam, 8. szám, 2001.
[7.10] Büki Gergely: Energetika, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
[7.11] Szemerédi György: AISIN-Toyota gázmotoros hőszivattyú, az igazi környezetvédő. Magyar Épületgépészet, LVI. évfolyam, 2007/6. szám
[7.12] Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása, Előzetes Környezeti Tanulmány 5.fejezet, Paks, 2004.