Ugrás a tartalomhoz

Ökológia

Dr. Horváth Balázs, Pestiné dr. Rácz Éva Veronika (2011)

Az ökológiai kutatás módszerei

Az ökológiai kutatás módszerei

Az ökológia módszerei lényegesen eltérnek az egyedeket tanulmányozó (individuális) biológia eljárásaitól: csak statisztikai módszerekkel és megfelelő mintavételekkel lehet az objektumairól adatokat szerezni, és a kiértékelés is általában hosszú időre terjed ki.

A hatékony ökológiai kutatás matematikai modelleket használ, rendszermodelleket hoz létre a szünbiológiai objektumok viselkedésének és mintázatának, ezek változásainak megértésére. Tekintve hogy a környezet és a tolerancia hatásrendszere sokváltozós, ennek megfelelően sokváltozós statisztikai módszereket használnak az összefüggések feltárására.

Az időbeli változások elemzésére széleskörűen alkalmaznak determinisztikus modelleket (elsősorban differenciálegyenleteket) és sztochasztikus szimulációkat.

Az ökológiai jelenségek vizsgálatának három alapvető módszere

  1. természetben történő megfigyelések, vizsgálatok;

  2. kísérletek (természetes társulások kezelése, átültetési, áttelepítési, vetési kísérletek, együtt nevelés, laboratóriumi kísérletek);

  3. számítógépes szimulációk.

Az ökológiai kutatómunkában kiemelkedően fontos a kísérlettervezés, a megfelelő mintavételezés és adekvát skálák alkalmazása.