Ugrás a tartalomhoz

Ökológia

Dr. Horváth Balázs, Pestiné dr. Rácz Éva Veronika (2011)

Ökológia

Ökológia

Balázs dr. Horváth

Éva Veronika Pestiné dr. Rácz


Table of Contents

1. Az ökológia, mint tudományterület (Pestiné dr. Rácz Éva Veronika)  
Az ökológia története
Az ökológia fogalma, tárgya, alapfogalmai
Az ökológia fogalma
Egyed feletti szerveződési szintek
Ökológiai környezet és tolerancia
Ökológiai indikáció
Niche
Ökológiai limitáció
. Életformák
Az ökológiai kutatás módszerei
2. A környezeti tényezők és a környezet elemei (dr. Horváth Balázs)
A fény
A fény hatása a növényekre
A fény hatása az állatokra
A hőmérséklet
A légkör
Szennyező anyagok a levegőben
A víz
A növények vízháztartása és vízigénye
A CO2-megkötés hagyományos és alternatív útjai
A fotoszintézis intenzitását limitáló tényezők; az eutrofizáció
A talaj
A talaj tulajdonságai
A talaj élővilága
Talajvédelmi megfontolások
A domborzat
Forrástényezők és kondicionáló tényezők
A zavarás (bolygatás)
3. Populációk (Pestiné dr. Rácz Éva Veronika
A populációk jellemzése
A populáció fogalma
Populációméret
A populációk csoporttulajdonságai
Populációk szociális szerkezete
Populációdinamika
Életmenet stratégiák
Populációk kölcsönhatásai
Negatív kölcsönhatások – versengés
Táplálkozási kapcsolatok: predáció, szaprofágia
Pozitív kölcsönhatások – mutualizmus
4. Anyag- és energiaforgalom a biocönózisban – produkcióbiológia (Dr: Horváth Balázs)
A biológiai produkció
Energiaáramlás
Anyagforgalom a bioszférában
A szén körforgása
A víz körforgása
A nitrogén körforgása
A foszfor körforgása
5. Biogeográfia (dr. Horváth Balázs)
A biomok
5.1.1. A forró öv biomjai
6. Ember a bioszférában (Vida, 2001) (dr. Horváth Balázs)
A bioszféra története az ember előtt
I.2. Az élet megjelenése ─ és túlélése az éghajlati szélsőségek időszakában
Az oxidáló bioszféra kialakulása
Az élet kibontakozása
Az ember megjelenése a bioszférában. A hódítások kora.
Irodalomjegyzék