Ugrás a tartalomhoz

Talajvédelem

Dr. Farsang Andrea (2011)

3. fejezet - A talaj fejlődése, a talajtulajdonságok csoportosítása időbeli változékonyságuk alapján.

3. fejezet - A talaj fejlődése, a talajtulajdonságok csoportosítása időbeli változékonyságuk alapján.

A talaj időbeli változása, fejlődése kapcsán több szakaszt különíthetünk el. Az első szakasz az un. talajképződés, mely során a talajképző kőzetből kialakul a talaj. Ezt a talajfejlődés különböző intenzitású szakaszai követik, mely következményeként a talajtípusok egymásutánisága jön létre. A talajban lejátszódó folyamatok egymással szoros összefüggésben, meghatározott sorrendben, az egyes talajképző tényezők függvényében alakulnak. A domináns folyamatok ill. a talajra jellemző folyamattársulások megváltozása új talajtípus kialakulásához vezet. A folyamatok, folyamattársulások változása több talajképző tényező módosulására vezethető vissza, mint pl. a terület használat ill. a természetes növénytakaró megváltozása, vagy a vízháztartás megváltozása pl. klímaváltozás stb. A domináns talajképző folyamatok térben akár kis távolságon belül is nagy változatosságot mutatnak (3.1. ábra).

3.1. ábra - A talaj tulajdonságok térben változnak

A talaj tulajdonságok térben változnak


A talajban lejátszódó folyamatok ellentétpárokat alkotnak és egymással dinamikus egyensúlyban vannak. Ilyen folyamatpárok pl. (Stefanovits et al., 1999) a következők:

 • szerves anyag felhalmozódása - szerves anyag elbomlása

 • a talaj benedvesedése - a talaj kiszáradása

 • kilúgozás - sófelhalmozódás

 • agyagosodás - agyagszétesés

 • agyagvándorlás - agyagkicsapódás

 • oxidáció - redukció

 • savanyodás - lúgosodás

 • szerkezetképződés - szerkezetromlás

E folyamatok a talajfejlődés során un. folyamattársulásokat alkotnak, s ezáltal befolyásolják a talajképződés irányát. A talajfejlődés során több szakasz különíthető el. Az első szakasz az un. szűken vett talajképződés, mely során a talajképző kőzetből kialakul a talaj. Ezt a talajfejlődés követi, amely során talajtípusok egymásutánisága következik be. A folyamattársulás megváltozása tehát egy új talajtípus kialakulásához vezet.

A talajtulajdonságok időbeli változása

A talaj legfontosabb fizikai, kémiai, biológiai és morfológiai tulajdonságai térben és időben változnak.

A talajtulajdonságok időbeli változása három féle lehet:

 • Rendszeres periodikus változás (pl. talaj hőmérséklet, talaj CO2 tartalom, tápanyag tartalom stb.)

 • Bizonyos irányba ható trendszerű változások (pl. szervesanyag felhalmozódás, agyagosodás, agyag bemosódás, sófelhalmozódás stb.)

 • Véletlenszerű változások (pl. szennyezések, emberi tevékenység által befolyásolt paraméterek)

A talaj tulajdonságainak időbeli változékonysága, a változás időtartama különböző lehet:

 • Néhány óra alatt bekövetkező változások (pl. talaj hőmérséklet, nedvesség tartalom stb.)

 • Néhány hónap alatt bekövetkező, ún. évszakos változású (pl. tömődöttség, biológiai aktivitás, sótartalom, pH stb.)

 • Évtizedek alatt bekövetkező változás jellemző (pl. szervesanyag tartalom, kiválások, konkréciók kialakulása stb.)

 • Évszázadok alatt alakul ki (pl. ásványi összetétel, a talaj mechanikai összetétele, az egyes rétegek színe stb.)

A talaj tulajdonságainak változását más, talajvédelmi szempontból különösen fontos szempontból is értékelhetjük. Megkülönböztetünk:

 • visszafordítható (reverzibilitása) (pl. kémhatás változása), valamint

 • nem visszafordítható (irreverzibilis) változásokat (pl. szerkezetromlás, porosodás).