Ugrás a tartalomhoz

Talajvédelem

Dr. Farsang Andrea (2011)

Talajvédelem

Talajvédelem

Dr. Farsang, Andrea


A táblázatok listája

4.1. A talajdegradáció típusai és következményei (Stefanovits, Michéli 2005)
4.2. A talajtermékenységet gátló tényezők területi kiterjedése Magyarországon (A savanyú kémhatású erodált területek és a felszín közeli savanyú kémhatású tömör kőzet csak az egyik tényezőnél megjelenítve) (Várallyay Gy. alapján)
4.3. A vizsgált elemek különböző koncentrációi (ppm) a különböző kőzetekben és a kontinentális kéregben (Merian, 1984 nyomán)
4.4. Az M7 út mentén vett talaj (0-10 cm) és gyepnövény (hajtás) minták összetételének változása az úttól való távolság függvényében (Kádár, 1995)
5.1. Egyes elemek áttekintése potencális toxicitás, ill. élettani hasznosságuk alapján a növényi és állati táplálásban (Alkalmazott rövidítések: En = növények számára esszenciális, Eá = állatok számára esszenciális, Tn = növények számára toxikus, Tá = állatok számára toxikus) (Merian, 1984 után módosítva)
5.2. Nehézfémmel terhelt talaj tolerálható Cd, Zn és Pb tartalma különbözô talajparaméterek függvényében (Fiedler, Rösler, 1993 alapján)
5.3. A fémek (”összes” kioldható) és félfémek szennyezettségi határértékei földtani közegre (mértékegysége: mg/kg szárazanyag)(A = háttér koncentráció; B = szennyezettségi határérték; *k = a kimutathatósági határ értéke
8.1. Példák a Technosoloknál alkalmazható előtag minősítőkre (FAO, 2006)
8.2. Példák a Technosoloknál alkalmazható utótag minősítőkre (FAO, 2006)